Håll dig uppdaterad

Veckans information

Informationen på denna sidan är endast tillgänglig för dig med CMS-Licens.

Senaste nyhetsbreven

Write your awesome label here.
Nyhet – Lansering av E-learningplattform

Plattform för utbildning, säljledning och kommunikation. 

Under månader av utveckling, inspelningar och hårt arbete har vi nöjet att få presentera vår nya e-learningplattform.

Digitala grundutbildningar

Under 2022 har vi valt att göra stora förändringar, uppdateringar och förbättringar i vår utbildningskatalog. Vi har samtalat med många av er och fått feedback och önskemål om att förbättra det digitala utbudet, dels för att påskynda möjligheten till utbildning av nyanställda samt att möjliggöra kvalitativ repetitionsutbildning i kortare format.

Vi lanserar därför en ny kursplan som bygger på att vi breddar vårt utbildningsutbud digitalt och höjer nivån på våra fysiska utbildningar, som numera kommer att innehålla fler moment där kursdeltagaren är med och interagerar med föreläsaren och de andra deltagarna.
Våra nya digitala kurser kommer att ha ett tydligt fokus mot att förstå grunder och repetera tekniker medan våra fysiska utbildningar fokuserar mer på det sociala, rollspelet grupparbeten och att få ett utbyte av andra aktörer och kollegor i branschen.
“Nu höjer vi kvalitén för alla våra kunder. Vi levererar ännu mer lättillgänglig utbildning som ett komplement till våra fysiska utbildningar.”
Petter norén, CMS Nordic