Fysiska utbildningar

Denna sidan är endast tillgänglig för dig som har CMS Licens. För mer information kontakta oss.

Våra fysiska utbildningar

För dig som ingår i CMS nätverk finns sedan november 2022 alla grundutbildningar i Cloud, men det utesluter inte vikten av att delta på våra traditionella fysiska utbildningar. Här beskriver vi skillnaden på dessa och hur du som CMS-club ska tänka strategiskt kring utbildning av dig själv och din personal. När du åker på en fysisk utbildning är det dessutom en stor fördel om du gått igenom grundutbildningen som finns i Cloud samt även till viss del praktiserat dito. Så vår starka rekommendation är att du ska skicka både dig själv och din personal på våra fysiska utbildningar minst en gång per år/anställd.

Observera att gällande våra fysiska utbildningar så stänger vi anmälan 14 dagar innan datum för utbildningen.

Digital utbildning,
primära fördelar

 • Att du kan utbilda en ny anställd från dag 1
 • Att du regelbundet kan träna och uppdatera din redan utbildade personal i olika delar och avsnitt.
 • Att du i samband med interna workshops , utbildningar och Kick offer kan visa viktiga delar på skärm för din grupp.

Fysisk utbildning,
primära fördelar

 • Öppna diskussioner
 • Utbyte av erfarenheter
 • Interaktion i form av rollspel och övningar.
På vår kalendersida hittar du datum för våra löpande aktiviteter såsom fysiska utbildningar och webbmöten.
Här nedan finner du beskrivning av våra fysiska utbildningar

Club Trac-Nyhet 2024!

Denna utbildning riktar sig till all personal på Cluben som jobbar med något av delarna reception, försäljning, personlig träning och/eller som platschef. För att ni ska lyckas som Club behöver alla vara insatta i alla delar. Utbildningen riktar sig både till dig som är ny och erfaren. Krav inför utbildningen är att du som deltar ska ha gått igenom följande digitala utbildningar här i Cloud: 

- CMS Basic
- CMS Front Trac
- CMS Tel Trac
- CMS PT Trac

Under utbildningsdagarna finns det generöst med utrymme för rollspel, träning av manus, diskussioner och nätverkande med kolleger från andra städer. 

Omfattning:
2 dagar
Kostnad:
 Presenteras specifikt för varje utbildningstillfälle
Plats: Presenteras specifikt inför varje utbildningstillfälle 

Tel Trac

Riktar sig till dig som är Clubvärd och säljer medlemskap, TEAM och Personlig Träning. Både till dig som är ny och erfaren. Omfattning: 2 dagar

Kostnad:
 CMS tar 300 SEK per person och dag i bokningsavgift. Bokningsavgiften återbetalas inte och debiteras även om deltagare uteblir från sin bokade plats. Utbildningsmaterial, resa, ersättning, mat och övernattning för deltagarna,
bekostas av Kunden. CMS tillhandahåller lunch, kaffe och frukt under utbildningarna. Kostnader för eventuellt
kursmaterial och bokningsavgift faktureras i efterskott. 

Front Trac

Detta är vår serviceutbildning som alla behöver men som främst riktar sig till dig som arbetar i receptionen. Både till dig som är ny och erfaren. Omfattning: 1 dag.

Kostnad: CMS tar 300 SEK per person och dag i bokningsavgift. Bokningsavgiften återbetalas inte och debiteras även om deltagare uteblir från sin bokade plats. Utbildningsmaterial, resa, ersättning, mat och övernattning för deltagarna,
bekostas av Kunden. CMS tillhandahåller lunch, kaffe och frukt under utbildningarna. Kostnader för eventuellt kursmaterial och bokningsavgift faktureras i efterskott. 

PT Trac

Riktar sig till dig som är PT och/eller Clubvärd och som säljer TEAM och Personlig Träning. Både till dig som är ny och erfaren. Omfattning: 1 dag.

Kostnad:
 CMS tar 300 SEK per person och dag i bokningsavgift. Bokningsavgiften återbetalas inte och debiteras även om deltagare uteblir från sin bokade plats. Utbildningsmaterial, resa, ersättning, mat och övernattning för deltagarna,
bekostas av Kunden. CMS tillhandahåller lunch, kaffe och frukt under utbildningarna. Kostnader för eventuellt kursmaterial och bokningsavgift faktureras i efterskott. 

TEAM Trainer Education 1 (TTE 1) - Mobility & Movement

TTE 1 är en grundutbildning inom anatomi, biomekanik och träningslära. Huvudsyftet är att få en övergripande förståelse och kunskap för kroppens större muskler/muskelgrupper och dess funktion, bygga upp en övningsbank samt lära sig tekniska detaljer inom respektive övning. Detta för att maximera kvaliteten när vi coachar olika TEAM.

Omfattning
: ca 8 timmar digitalt i Cloud samt 2 dagar fysisk utbildning blandat teori och praktiska moment. TTE 1 avslutas med en teoretisk examination, 40 frågor kopplat till anatomi, rörlighet och styrka.

Kostnad:
3999 kr

TEAM Trainer Education 2 (TTE 2) - Program Design 

På den här kursen lär du dig:

 • Grunderna i programdesign
 • Fysiologiska vävnadsanpassningar
 • Träningsprinciper
 • The three P:s (Prioritera, Planera, Periodisera)
 • Olika övningsuppsättningar
 • Övningsval baserat på klientens/gruppens träningsålder
 • Vila/återhämtning
Omfattning: Ca 8 timmar digitalt i Cloud, i egen takt, men som ska vara genomfört innan start av fysisk utbildning samt 2 dagar fysisk utbildning.

Kostnad:
3999 kr