TEAM TRAINER EDUCATION 2

PROGRAM DESIGN

Förberedande digital del
FORMAT

TEORETISK

PLATS

Se under "Boka"

DURATION

2 DAGAR

PRIS

3 999
SEK

VAD OCH VARFÖR

TEORI OCH PRAKTIK

Our training is designed to provide the skills in a practical approach. Our students' success is our best asset in showing the quality of our training.

VARFÖR TEAM

Lönsammare för Cluben. Halva priset av PT Singel för medlemmen. Möjlighet till högre ersättning för TEAM-tränaren.

VAD LÖSER TTE 2

En tydlig röd tråd genom terminerna. Grundlig, hållbar och långsiktig progression i träningen. Programmeringen effektiviserar och kvalitetssäkrar leveransen.