100%
Digital utbildning
10 timmar
Beräknad tid för ubildningen

Vad kan du förvänta dig av HR Trac?

Anställningsavtal

Exempel på hur avtal bör utformas

Arbetsbeskrivningar

Rekommendationer för arbetsbeskrivningar

Policys

Mallar för de policys du behöver

Verktyg och lathundar

Allt från Intervju kitt till medarbetarsamtal och uppsägning