EFF - Ett Friskare Företag

100%
DIGITAL UTBILDNING
60 minuter
Beräknad CA tid för utbildning

Vad är EFF och
vem bör gå utbildningen?

Denna inspirationskurs är främst för dig som har som uppgift att kontakta och sälja avtal till företag. Initialt är oftast detta du som är ägare och/eller platschef.

Vår förhoppning är att du får inspiration och idéer hur du kan hitta, bemöta och paketera flertalet erbjudanden till ett företag utan att blanda in rabatter.
Write your awesome label here.
Vem håller i utbildningen?

Johanna Wilmusenaho

Har sedan 2007 arbetat på friskvårdsanläggningar anslutna till CMS, med målet att öka medlemsantalet på Cluben och få dess medlemmar att nå sina drömmar och stanna som medlem långsiktigt, genom att nyttja verktygen från CMS.
Jag brinner för att se människor lyckas och som konsult hos CMS sedan 2018 har jag förmånen att göra det i uppdraget att utbilda våra kunders medarbetare och att coacha dem att utvecklas i sin yrkesroll samt att bygga CMS starkare.

Mitt förslag: 
Johanna har arbetat på CMS-anslutna friskvårdsanläggningar sedan 2007. Hennes mål har varit och är att öka varje Clubs antal medlemmar och samtidigt få dessa medlemmar att nå sina drömmar. En annan viktig del hon arbetar med är långsiktighet. Att medlemmarna stannar kvar. Något hon lyckas med genom att använda CMS verktyg.

Jag brinner för att se människor lyckas. Som konsult hos CMS, sedan 2018, har jag haft förmånen att göra det. Dels i uppdraget att utbilda våra kunders medarbetare och coacha dem till att utvecklas i sin yrkesroll.

Svarar gärna på dina frågor, maila mig på: [email protected]
Patrick Jones - Course author