Vinna/Vinna eller inget avtal!

Viking Bergström

Endast Vinna/Vinna är ett bra avtal för båda parterna och eftersom en organisation består av människor mer än något annat, så är det viktigt att även dina medarbetare vinner på avtalet.

Förlorar dina medarbetare så kan du vara säker på att även du förlorar.