Vill du synas på stan?

Viking Bergström
Svaret är Guerilla Marketing, men hur?
Ett billigt sätt är att bjuda på gratis Internet till alla i city, när de loggar in så är det ditt företag som kommer upp, titta på denna länk så inser du vilka möjligheter som finns.

Glöm inte att du måste göra det med glimten i ögat så att alla pratar om det. Kännetecknande för Guerilla Marknadsföring är att den är lokal, genial och billig!

Här har en ballett skola annonserat på ett enkelt men fyndigt sätt.