Vill du synas?

Viking Bergström
Vi behöver ofta en skylt vid vägen men regler sätter stopp. Om du ställer en registrerad kärra (spelar mindre roll om den är skattad och besiktigad) vi vägen, men det måste vara privat mark, ja då kringgår du enkelt alla tillståndsförfaranden eftersom det är ett fordon.

Mitt tips är att kontakta det företag som du ser här på bilden för då får du proffsiga lösningar och då kan du sätta upp nya kampanjer vart efter årstiderna förändras.

Din kostnad kan då bli en bråkdel av vad tidningsannonser kostar. Står kärran strategiskt så ger den dessutom bra avkastning. Men gör nu ingen lösning som sänker ditt varumärke utan titta på en snygg lösning, för 2 SJ pallar som står med ryggen lutade mot varandra, säger en hel del om företagets inställning.