Vill du ha ett jobb väl utfört, välj då en upptagen man. De andra har aldrig tid. (Elbert Hubbard)

Viking Bergström
Brian Tracy pratar om den mentala lagen
”Tvingande effektivitet” som säger att desto mer vi tar åt oss, desto mer klarar vi av. Därför är det viktigt att vi omger oss med människor som hela tiden är aktiva.

En av de saker jag uppmärksammat är människor som håller reda på hur lång tid det är kvar av arbetsdagen.

En person som säger: – Åh vad skönt, det är bara en halvtimme kvar.

Är för oss betydligt mindre värd än en person som vid samma tidpunkt säger: – Oh nej jag har bara en halv timme på mig.

Människor som är ”upptagna” är också bättre på att prioritera på ett korrekt sätt, så genom att delegera till dessa personer behöver man inte vara orolig för att de inte kan agera ”på vägen” för att sedan skylla på den som gav dem uppgiften.

”Upptagna människor” tar också större ansvar för de uppgifter de får, så om du inte är det redan nu, bli en upptagen person!