Vill du bli riktigt gammal?

Viking Bergström
Då skall du gå på gym! 
Kroppen åldras och nedbrytningsprocessen börjar tidigt. Redan i 30 års åldern minska muskelmassan om du inte tränar, mellan 50-90 år förlorar vi hälften av den totala muskelmassan.

I dag vet man att sarkopeni (muskelförlust) är en riskfaktor och om man motverkar den så åldras man friskare.

I en undersökning av 20-åringar och 80-åringar som väger lika mycket hade 20-åringarna dubbelt så mycket muskler som fett och 80-åringarna tvärtom. Man behöver alltså träna och det är bra för musklerna att ta i.

Den som har mindre muskelmassa har också sämre läkningsförmåga och löper större risk att råka ut för fallolyckor. De finns en undersökning som visar att styrketräning och näring förbättrar hälsotillståndet väsentligt, studien är gjord på 100 äldre män i Boston, USA.

En definition på att åldras är att man tappar vikt utan att vilja det. Då man är yngre är det bra att ligga på ett BMI mellan 20-25. Men då man blir äldre har det visat sig att de lever längre som har ett BMI strax över 25, alltså lätt övervikt!

Källa:
Föredrag av professor Tommy Cederholm, Akademiska Sjukhuset i Uppsala.