Vi växte i motvind!

Helena Waller
Åren 2008-2010 hade vi 10-talet företag inom CMS som utmärkte sig lite extra. Några av dessa var Må Bättre i Falun, Forever i Eskilstuna och Womens Wellness i Uppsala.

Anledningen till detta var att samtliga tryckte gasen i botten samtidigt som Sverige och världen drabbades av en av de värre lågkonjunkturerna i modern tid, minst i nivå med den vi är i nu.

Samtliga dessa företag lyckades under perioden vinna mer marknad i sina respektive marknader.
Synonymt för alla var att man följde de grundläggande systemen noga, var tydliga i sin produkt, tog betalt för dito samt inte minst låg i framkant i utvecklingen och vågade sätta tonen för framtiden. De banade väg för mycket av det som är vardagsmat i dag såsom TEAM (PT Small group), till viss del obemannade anläggningar, enklare träningsformer, kortare grupp-pass, fler träningsanläggningar osv. 

Alla var tidiga in i CMS och hade sina absolut bästa tillväxt-år 2008-2010 och visade på positiv lönsamhet under flera år framgent. Samtliga företag är av olika skäl sålda idag. Nedan följer en redogörelse för vad vi gjorde på Womens Wellness i Uppsala. /Helena Waller, VD & Ägare
Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv när han tror att han kan hjälpa andra.
För att hjälpa någon, måste jag först och främst förstå det hon förstår. Om jag inte kan det, så hjälper det inte att jag kan och vet mer.
Vill jag ändå visa hur mycket jag kan, så beror det på att jag är fåfäng och egentligen vill bli beundrad av den andre i stället för att hjälpa henne.
All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa och därför måste jag förstå att detta med att hjälpa inte är att vilja härska, utan att tjäna. 

Kan jag inte detta så kan jag inte heller hjälpa någon.
Sören Kierkegaard (1813-1855)

Bakgrund

Jag har sen 1996 ägt Womens Wellness i Uppsala. Fram till 2007 hette vi Helenas Träningsverk. Vi hade förvisso redan innan krisen inlett en enorm satsning tillsammans med CMS, Technogym och vår hyresvärd i Uppsala efter att verksamheten stagnerat i flera år. Det som var så roligt lönade sig för dåligt för att bibehålla motivationen för att fortsätta. Vi stod inför ett vägskäl efter att vi synat vår verksamhet in i minsta detalj. Vi kände att trots att vi gjorde mer för våra medlemmar än alla andra aktörer i stan, ändå inte gjorde tillräckligt för att göra skillnad på riktigt. Vi kom fram till att de flesta som vände sig till oss var mycket oerfarna gällande träning, eller hade inte tränat på flera år, hade övervikt och sist men inte minst så hade vår målgrupp dåligt med motivation och därför svårt med självdisciplinen. De vill helst inte träna även om de visste att de behövde. Ja, du känner igen detta förstås… Vi följde dåvarande CMS medlemsvårdssystem Fit Trac, men det räckte ändå inte för vår målgrupp för att de skulle lyckas. 

En bra jämförelse tycker jag är med IKEA och hur många av deras möbler som skulle ha stått kvar i sina förpackningar i våra hem om det inte fanns en bruksanvisning bifogad. Och hur få som då skulle komma tillbaka och köpa fler möbler på IKEA. Det lågprisgymmen gör är att sälja möbeln och sen visa hur man skruvar in en skruv med ett visst verktyg. Det vi gjorde var att sälja möbeln, och därefter, tvärtemot IKEA med sin bruksanvisning, inte säkerställa att medlemmen tog sig hela vägen i mål genom återkommande uppföljningar. De som fått ihop sin möbel utan bruksanvisning är förmodligen den som är extra händig, typ en snickare eller liknande. Övriga famlar i mörkret av okunskap, försöker nog ett par ggr på egen hand men om de inte får ordning på möbeln inom en snar tid så blir den troligtvis stående omonterad i något förråd under en period tills eventuell ny motivation att ta tag och försöka igen uppstår. Hade IKEA inte skickat med en bruksanvisning hade sannolikt inte kunden handlat denna på IKEA igen…

Utmaningen för oss blev hur vi skulle kunna få vår målgrupp att verkligen lyckas med regelbunden träning på riktigt och över tid. Det vi hade gjort tidigare i samma anda räckte ju bevisligen inte. 

Vi synade därför andra framgångsrika liknande verksamheter och for iväg på ett antal inspirationsresor, bland annat så fick vi förståelsen av att vikten av en PT framgent kommer vara den stora skillnaden i detta arbete. Poletten började sakteliga trilla ner. Vi insåg det jobbiga att vi var alldeles för tillkrånglade precis som de flesta i vår bransch vid tidpunkten. Vi var en ren fitness-anläggning(fast vi inte trodde det!) och vi insåg att det var Wellness-fokus som våra framtida kunder behövde. Vår slutsats blev att Fitness var en mer utseendefixerad typ av träning medan Wellness handlade mer om träning för välmående och att klara livet. Denna nedtrillade pollett blev startskottet för omvandlingen från Helenas Träningsverk till Womens Wellness och vi gick ALL-IN i denna förändring. I och med namnbytet fick vi förutom tydlighet gällande vår nya inriktning även in att vi vände oss endast till kvinnor. 

Vår känsla blev att vi tidigare hade lurat kunderna in i en falsk tro att de skulle lyckas att nå sina mål. Det blev så uppenbart att det inte var möjligt att fortsätta med det tidigare upplägget vi hade innan, trots att vi var bäst i stan på medlemsvård…Vi visste ju att 80% av de som vände sig till oss var otränade, ovana och ej självgående…, vi kom fram till att vi måste ge dessa en rimlig chans att verkligen lyckas. 

Vi ville göra skillnad på riktigt och Kirkegards citat ovan blev vårt mantra.

Så vad gjorde vi på WW

2008 påbörjade vi således arbetet med att bygga “konceptet”  Womens Wellness med syfte att inte bara göra skillnad för våra medlemmar utan också att vi skulle växa organiskt med fler clubar i vårt närområde kring Mälardalen som en del i att nå än fler kvinnor. Men om det skulle vara möjligt att bedriva vår verksamhet i mer än en anläggning med garanterad kvalitet på vår produkt med helst fast anställd personal så ville det till att vi satte ner på pränt exakt hur en WW-anläggning skulle fungera. Vi påbörjade således även detta arbete som till slut efter några år(!) resulterade i en liten handbok i form av guidelines. Då var vi redo för ytterligare tillväxt. Nu blev det aldrig fler än 3 clubar för WW, då livet skulle visa sig ta en helt annan vändning, men det arbete vi gjorde kan ingen ta ifrån oss och allt finns väl bevarat.

Men vad innebar då konceptet WW? 

Vi specificerade ett antal nyckelfaktorer som vi tyckte behövde genomsyra verksamheten för att fullända vår vision om att göra skillnad:
 • Användarvänligt (Då Easyline, nu Milon etc)
 • Tidseffektivt (Då Menyträning, nu Fortgjort)
 • Flexibelt (Menyträning, öppettider) 
 • Roligt (Då PT Small group och övrig gruppträning, nu TEAM)
 • Vardagslyxigt - (Massagesängar, massagefåtöljer, ångbastu, lyxigt kaffe, tébuffé, lounge osv)
 • Omhändertagande - (Wellnessvärdar, Q(kvartals)-träffar, PT)
 • Lättillgängligt - (Fler clubar, parkeringar, öppettider)
 • Socialt (Kaffe, te, välkomnande, öppna ytor, glasväggar, PT Small group och Gruppträning)
 • Personlig uppföljning/vägledning (Q-träffar, PT12, 24, 48, 72 osv)
Write your awesome label here.

Vi vände faktiskt runt på precis allt för att vi ärligt kunde säga till ett nytt lead att vi kommer hjälpa dig igång på riktigt. T ex så lovade vi i våra basmedlemskap att de skulle få en uppföljningsträff var 4.e månad. Vi var noga med några saker och det var att hålla vad vi lovade och lite till samt att vara professionella genom att jobba systematiskt i alla processer för att säkerställa samma service åt alla.

Viktiga framgångsfaktorer

 • Heltidsanställd personal i så stor utsträckning som möjligt. Fast lön men med tydligt win/win upplägg oavsett uppgift och tydliga arbetsbeskrivningar.
 • Flygande reception. Receptionisten bytte namn till värd. Obemannat på lowtraffic-tider.
 • Öppna träningsytor för bättre spridning av energi. Väggar till gruppsalar blev glasade och spinning och Nordic Walkingpass körde vi helt öppet!!
 • Fler träningsanläggningar i stan.
 • Utökad Fit Trac, dvs uppgraderad systematisk kundvård.Vi höjde då också priset för att kunna ta hand om bas-medlemmarna bättre samt uttalade detta tydligt i samband med PHP/Avtal. Basmedlemskap utökades med en fysisk uppföljningsträff var 3.e månad med mätningar och uppföljningar. Vi var tydliga med att detta inte var någon PT-träff. Våra WW-värdar höll i dessa träffar. Varje sådan träff blev också en möjlighet att uppgradera till ett PT-avtal. 
 • Dokumenterade guidelines. 
 • PT individuellt och PT Small Group (Tror vi var en av de första i Sverige med PTSG)
 • Tydlig skillnad mot konkurrenten (T ex uppföljning var 3:e månad) 
 • Enkel kom-igång/låg tröskel -anpassat till den faktiska kunden.
 • Insikten i kundens behov för att lyckas.
 • Tydliga värderingar, beskrivna och dokumenterade med hjälp av personalen.
 • Vi tog fram en produkt som knöt medlemmarna till oss. Vi kallade den för “Fokusboken”. 
Write your awesome label here.

Vad resulterade detta i?

Ja, det galna i denna “må det bära eller brista-satsning” var att det skulle visa sig att vi tänkte och agerade helt rätt i tiden, lågkonjunkturen till trots. 2009 växte vi med 64% i omsättning vilket betydde starkaste tillväxt i Sverige i hela branschen. Vi fick därför år 2010 åka till Fitnessmässan i Göteborg och på Healthy Business Award ta emot pris.Exempel på övriga bonuseffekter
 • Årets Club CMS 2009 
 • Nominerade och finalister Årets företag i Uppsala 2010 & 2011
 • DI Gasellföretag 2013
 • AAA 
 • 2012 hade vi 1200 kvinnor som medlemmar som betalade 10000 kr i genomsnitt. Vi omsatte då 3 milj bara på PT.

Hur kan du ta marknad i stormen som nu råder?

– Ja, frågan är om du ska bygga vindskydd eller segel? 
Förvisso hade vi kanske lite tur att vi redan hade börjat vår satsning precis innan finanskraschen 08-09, då ovetande om dess ankomst, men vår historia bevisar ändå att du utan problem kan gasa trots att den generella samhällsbilden via media är att ALLA ska “hålla igen”. Så jag hoppas att detta kan inspirera dig till att bryta ny mark och befästa en starkare ställning i din marknad inför kommande år. Din bästa chans är faktiskt nu! En del av de förändringar WW gjorde 2008-2009 är vardagsmat på många gym idag, såsom att ha öppet från 05-23 och att erbjuda enklare träningslösningar såsom Milon, E-gym osv, så nu är det dags för att ta nya steg för visa på skillnad. Jag föreslår därför att du samlar personalen och brainstormar kring hur ni kan få varenda medlem att komma igång med sin träning på ett bra sätt och sen inte minst hålla i den. INGEN får tappas mellan stolarna.   

Ställ er t ex dessa frågor:

1. Vad är det som driver er?
2. Vad bör ni göra nu och framåt för att kunden ska vilja välja just er anläggning?
3. Var vill ni vara om 5 år? 
4. Vad skiljer er från konkurrenterna? 
5. Får ni människor att lyckas? Räcker verkligen den hjälp en ny medlem får som ej köper PT? Om inte hur kan vi ändra det? Ställ er frågor som: 

 • Hur kan vi göra det ännu enklare att komma igång?
 • Hur kan vi snabbare och tidigare nå de som ej dykt upp. Ska 21-dagarslistan vara 14-dagar? Eller 10? Ett SMS? Samtal efter ytterligare 7? Kan vi paketera in lite tätare fysiska uppföljningar med mätningar mm för icke PT & TEAM-medlemmar? (Varje träff ger möjlighet till PT-försäljning!) Hur kan du nyttja ditt CRM optimalt för att ingen ska trilla mellan stolarna?
 • Vad har vi för systematisk strategi för att föregå för långa uppehåll från träningen?


6. Om du skulle öppna fler clubar och då inte kunna finnas på plats dagligen hur skulle då din manual för att driva dessa se ut? Är din verksamhet skalbar?
7. Kan ni våga höja priset lite mer än vad ni tänkt till årsskiftet? En lite större differentiering kan också få fler befintliga medlemmar att prisskydda/förlänga till gamla priset. 
8. Vad kan ni komma med för nytt och spännande till januari?
9. Kan ni på något vis mäta hur mycket varje maskin i gymmet faktiskt används? Finns det onödig utrustning i er anläggning som skulle kunna bytas ut till något smartare?

Det som gör att det kanske känns lite extra utmanande denna lågkonjunktur är att när vi precis tagit oss igenom pandemin som varit kännbar för många i gymbranschen så kommer nästa smäll. Men jag skulle vilja påstå att vi nu har den bästa möjligheten vi kan få att visa att vi inte viker ner oss, för det kommer många av våra konkurrenter göra. Om 8 av 10 gym känner sig uppgivna så ska du se till att vara ett av de andra två som tar för sig och vinner mark. Och om det är något som ofta händer i kristider så är det att människan också hamnar närmare sina viktigaste kärnvärden. Man förstår hur skört livet kan vara och många sätter högre värde på äkta välmående än sådant som är på låtsas genom prylar och lyxköp. Du har därför världens möjlighet att utnyttja detta! 

Om det finns intresse - extra webinar

Om det finns intresse så sätter jag gärna ihop ett extra webinar för att dela mer av det vi gjorde och visa våra material som vi tog fram. Allt arbete finns bevarat och är högst aktuellt även idag och kan om intresse finns visas vid annat tillfälle. Våra guidelines, anställningsavtal, fokusbok mm kan appliceras med lokal anpassning hos vem som helst som känner att det skulle vara av nytta.