Vi har intervjuat Caroline – personlig tränare, Clubvärd och PT-ansvarig på Fitness & Friends

Petter Norén
Caroline har många strängar på sin lyra och arbetar som personlig tränare, Clubvärd och PT-ansvarig sedan 8 år tillbaka.

Hon pratar bland annat om vad som gör Fitness & Friends unika, hur de arbetar nära sina medlemmar och hur familjärt det är på en mindre anläggning.  Via CMS har Caroline gått flera utbildningar inom försäljning och träning. Hon berättar om nyttan av dessa, hur försäljning som tidigare upplevts svårt numera är en naturlig del av hennes arbete eftersom hon fått verktyg att använda. Vidare lyfter hon vikten av att ha veckovisa uppföljningar tillsammans med sina kollegor och sin konsult från CMS. Där får hon support med nyckeltal, säljmål och budget som underlättar och ger riktlinjer för arbetet. 
Som PT-ansvarig jobbar Caroline cirka 10 timmar i veckan med att planera och strukturera upp arbetet för sina tränare. Hon agerar dessutom bollplank för sina tränare.  

Clubvärdsrollen har hon ungefär 4 timmar per vecka och är noggrann med att belysa vikten av clubvärdens arbete. På många anläggningar lämnas medlemmar själva att träna utan någon uppföljning men hos Fitness & Friends, och alla andra CMS-ansluta anläggningar, arbetar clubvärden aktivt med att följa upp alla medlemmar. Hon berättar också om hur ett första samtal, en så kallad personlig hälsoplan, går till. Vad hon brukar rekommendera och varför hon rekommenderar det.  

Fitness & Friends följer CMS rekommendationer gällande prissättning av tilläggstjänster för personlig träning och Caroline berättar deras priser. Hon argumenterar också för värdet av det medlemmen får som anledningen till varför personlig träning är en bra investering.  
Vi har träffat och intervjuat Caroline från Fitness & Friends.