Vi deltar inte i lågkonjunkturen!

Helena Waller, Viking Bergström


Allt handlar förstås om din inställning men är du den ledare som krävs så har du också vidtagit åtgärder! 

Vi börjar med ett citat från 2009 “Under 2009 som trots allt speglats av en lågkonjunktur har ganska många vuxit i samtliga månader. Detta betyder ibland en tillväxt på 100 %! Det exempel som jag nu tänker på är inte bara nyanslutna träningsanläggningar i CMS, utan i flera fall rutinerade anläggningar som tagit tag i det grundläggande. Detta bör uppmuntra alla!” – Från ett Expressobrev skrivet av Viking 2009.
Vi fortsätter med en historia ur verkligheten från 2009
”När krisen slog till 2009, hade vi precis öppnat vår andra anläggning i Uppsala och jag trodde då på riktigt att nu var det kört. Men precis som hela denna text beskriver, som jag varmt rekommenderar att du som chef eller ägare läser igenom, begrundar och inspireras av, så var det precis denna satsning som gjorde att vi upplevde vår största tillväxt och lönsamhet någonsin just under krisåren 2009 och 2010! Hade vi inte förutom öppnat en ny anläggning, förfinat vår verksamhet och varumärke, tydliggjort och utökat innehållet i våra basmedlemskap och därtill höjt priset, så hade vi med stor sannolikhet inte överlevt. Vi sålde medlemskap som aldrig förr! Vi förenklade, förfinade och förtydligade på alla fronter och trots att vi utökade baspriset inklusive mer frekvent hjälp och uppbackning så började vi då också sälja allt mer PT parallellt. Det var också då vi började testa oss fram med PT i liten grupp som numera inom CMS kallas TEAM. Under 2012 omsatte vi 3 milj enbart på PT-verksamheten och då hade vi också öppnat vår tredje anläggning i Uppsala!”

/Helena Waller, VD och ägare Womens Wellness i Uppsala åren 1996-2017 

Fundera på följande

– Vad innebär denna lågkonjunktur för din Club? 

Du har faktiskt valet att bli mer eller mindre påverkad. Du kan naturligtvis inte påverka själva lågkonjunkturen särskilt mycket men du kan påverka ditt eget agerande.
Vi är nu i startgroparna av lågkonjunktur nummer sex i ordningen sedan CMS startade. Läs därför denna information med nyfikenhet då vi samlat allt kring hur du ska tänka i en lågkonjunktur - i ett som samma brev.

Lågkonjunkturen ger oss anledning att fundera över ytterligare ett perspektiv.
 – Påverkar detta ditt pris?
Svaret är NEJ! Lika mycket nej nu som under den värsta lågkonjunkturen 1991-1992.

I stället visar det sig att människor minskar sina största kapitalinköp, man senarelägger bytet av bil, båt och husvagn. Man kanske väntar med en ny kamera eller matsalsmöbel. Detta gör att den privata ekonomin klarar sig ganska bra. Sedan investerar man mer i sig själv.

Det är väl känt att vin och godis är vinnare i lågkonjunkturer, Systembolaget kan räkna med goda tider. Båda dessa är produkter där man satsar på sig själv, om än ur ett annat perspektiv än vi kan erbjuda.

Nu är detta kanske lite branschberoende men det finns faktiskt flera spännande anledningar att investera nu! En bra anledning kan vara att de som satsar i nedgången kommer ut i uppgången nästan 250% bättre förberedda än de som skär ner och väljer att ”övervintra”. Flera studier kommer fram till samma sak. 

Vår erfarenhet är enkel
Om du satsar och behåller din marknad, kanske t.o.m. ”tar över en nyckelknippa” från någon kollega i din marknad, så är du rustad vid nästa konjunkturuppgång och då äger du en större marknadsandel. Alla vet att det fungerar så men trots detta är det få som vågar satsa när andra drar sig tillbaka. När man står mitt i konjunkturs-svackan är det svårt att se fördelarna, men efteråt har det ofta visat sig vara fler för än nackdelar. Därför uppmanar vi dig att tänka taktiskt och inte låta dig dras med i den allt mer pessimistiska debatten. Har du tänkt på hur många avtal vi säljer på en sommar eller under en nyårskampanj? Anledningen till att du lyckas beror delvis på att många av dina konkurrenter tror att det inte går så de har inte avsatt medel, d.v.s. du får ensam skörda den marknad som finns! En lågkonjunktur kan vid en liknande jämförelse bli en möjlighet istället för ett problem.

Så hur ska du tänka nu?

 • Du deltar inte i lågkonjunkturen!
 • Du gasar när andra bromsar!
 • Du tar marknad från de som inte förstår!
 • Du vänder denna konjunkturs-svacka till din fördel!
När arbetslösheten ökar från 8 till 10 procent så har fortfarande 90% jobbet kvar!
Det finns en till aspekt på detta, nämligen att värde blir viktigare när pengar tryter, receptet att möta en nedgång är prishöjning! Och vem har sagt att den som är arbetslös skulle välja att sluta träna? Sannolikt avstår man dyrare kapitalvaror i tuffa tider och då blir det kanske pengar kvar till den egna hälsan. Alltså ännu en möjlighet.

– Grattis, nu har du chansen att växa för vi på väg in i en lågkonjunktur!

Tänk nytt! 
Ur djupa kriser föds innovation och nytänkande. En lågkonjunktur är ett tillfälle att förändra negativa beteenden till kreativt agerande. Många av världens mest framgångsrika företag har vuxit fram ur en lågkonjunktur. 

I lågkonjunktur har du fler och bättre skäl att ställa högre krav på de personer i din organisation som inte levererar sitt bästa. Omvänt är också kraven högre på ledningen att skapa goda förutsättningar för sina säljare. Acceptera inte passiva medarbetare med negativa attityder som inte vill bidra till förändring. 

Tipset är att grundligt inventera dina Clubvärdars kompetenser genom att göra en nulägesanalys av säljarnas styrkor och svagheter. Nu, mer än någonsin, behövs ökat stöd till säljarna. Stanna upp, gör en diagnos, mät Samtal/Bokningar/Möten/Avslut/Namn. Detta är exceptionellt viktigt i tuffare tider. Lär dig att älska försäljning! I lågkonjunktur måste alla i företaget ta sitt ansvar och bidra till företagets försäljning.

Framgångsrika företag involverar alla medarbetare i försäljningsprocessen

 • Ägare och chefer träffar företagskunder.
 • Receptionen erbjuder nya tjänster och lösningar. Säljbudget upprättas!
 • Administrationen fungerar som stödfunktion och letar kostnadsbesparingar.
 • Tränare och instruktörer tar ett kundansvar och merförsäljer.
 • Kampanjerna integreras med Clubvärdarnas strategier.
 • Samarbete blir avgörande. De framgångsrika företagen har insett att alla påverkar köpbeslut och attityder hos kunderna.

Här har ni alltså en unik möjlighet att skapa en stark försäljningskultur.
Gör regelbundet din omvärldsanalys i en lågkonjunktur, får många företag problem när de blir lamslagna av mediernas dundrande besked så är detta din affärsmöjlighet! När konkurrenterna oroar sig för vad de ska göra kan du rikta dina insatser mot dina konkurrenters kunder. Med lite omvärldsspaning kan du lätt hålla koll på vad som händer hos dina konkurrenter. Vilka skär ner på sin personalstyrka och på klasserna? Vilka har tvingats överge kundsegment? Vilka har problem internt? Vilka har tagit bort bindningstiden osv. Detta är din affärsmöjlighet! Kan du ta över personal? Kan du erbjuda nya träningsmetoder, klasser, bredda ditt PT program? Du har en ypperlig möjlighet att komma in och ta över och erbjuda någonting bättre.

Du har redan spridit riskerna genom att ha flera intäktsområden. Exempel på sådan är PT, TEAM, Spa, Crossfit, etc. Olika tjänster men också riktat mot olika målgrupper. Vilka av dina erbjudanden är bäst lämpade att tillföra värde för era kunder i en lågkonjunktur? 

Om du inte är övertygad så rekommenderar vi dig att fortsätta att läsa, för det kommer mera…

Yippiii, det är lågkonjuktur!

Viking Bergström
Vi har sagt det förut, lågkonjunkturerna avlöser varandra och mediernas pessimistiska inställning gör oss alla lite mindre riskbenägna.

Är det krig i Ukraina eller kris i Grekland så slutar vi handla osv.

Konsumtionssamhället kanske inte håller för alltid men eftersom vi arbetar med affärsutveckling så är det vår plikt att argumentera emot och det kommer vi att fortsätta med.

Vägra delta i Lågkonjunkturer!

 •  Hur vill du att dina kunder ska uppfatta dig och ditt företag?
 • Hur ska de uppfatta dina tjänster eller produkter?
 • Hur ska de känna varje gång de pratar med/träffar dig?
 • Vad vill du att de ska säga till andra om dig eller din Club?
 • Hur många nya medlemmar vill du att de ska dra in till dig?
Kriser för ofta med sig stora möjligheter!
Det är faktiskt nu många företag har chansen att verkligen bli framgångsrika. I detta brev kan du läsa några förslag på hur du kan vända motgångar till din fördel och därmed vinna marknad. – För dig som faktiskt vill se det positiva med den negativa utvecklingen!

Vinnarna fokuserar på möjligheter!
Är det bra att bromsa i uppförsbacke? Om det blåser, söker du skydd eller ger du dig ut och seglar? 

Hela 8 av 10 människor ser problem framför möjligheter medan bara 2 av 10 ser möjligheter framför problem. Av historien kan vi lära att vi behöver båda sorterna men i lågkonjunktur behöver vi framför allt de som är möjlighetsorienterade.

För lågkonjunkturer föder möjligheter…

 • Det är nu möjligheten ges att inta en marknadsledande position.
 • Det är nu du kan bli bäst på försäljning.
 • Det är nu du kan vinna kunder från våra konkurrenter.
 • Det är nu du kan få de mest nöjda kunderna.
 • Och det är nu vi kan öka kundandelarna etc.


Det enda som begränsar oss är kreativiteten. 

Försäljningen kanske går ner men då gäller det att identifiera andra möjligheter som tar oss framåt.

Kan du anpassa, addera och modifiera vissa erbjudanden, produkter eller tjänster, så att de tydligt visar på hur de kan sänka kundens kostnader eller öka dess värden. Då har ni goda förutsättningar att lyckas. 
 • Kanske ta betalt för tränaren i en ny ”paketerad” lösning med 5 olika steg? 
 • Stanna upp, ta er tid att se över kundstrategier och prospektering. Kan ni hitta nya målgrupper?
 • Nya Clubvärdar? 
 • Nya samarbetspartners att dela risktagande och avkastning med? 
 • Nya marknader att sälja på? 
 • Kan du öka försäljningen via lågkostnadskanaler som Facebook, bloggar, hemsidor och Internet rent generellt, glasburkar, telemarketing etc? 
 • Kan ni hitta win-win upplägg kund/anställd/företag som gör att framgång gynnar alla?
Vinnarna fokuserar på kundvärde och lösningar, inte pris!
I tuffa tider blir kunderna mer riskmedvetna. De vågar inte chansa. I såna lägen kan det till och med vara motiverat att anlita leverantörer som kostar mer men som man vet håller måttet. Denna paradox kan tyckas märklig med tanke på att människor ofta är villiga att betala mer för varor och tjänster än de normalt skulle göra så länge de vet att värdet är större än kostnaden. Kunden blir i högre grad medveten om att misstag kostar pengar, men i lågkonjunktur kan följderna bli fatala. Fokus ligger därför på att lösa kundens problem, inte pris. 

För den som vågar och kan prissätta sina erbjudanden efter kundvärdet, finns det mycket att vinna. Kort sagt är den som verkligen skapar reella värden för kunden, dvs sänker kundens motstånd (kostnader) eller ökar kundens upplevda behov (intäkter), lågkonjunkturens vinnare. 

Fundera därför på hur du bättre kan skapa och erbjuda värdebaserade lösningar utifrån kundens behov. Kan du sälja mera PT, bredda din existerande meny, specialanpassa produkter, addera tjänster eller ge bättre finansiella lösningar. Kan företagsavtalen utvecklas?

Välj att vara en vinnare!
Du måste alltså välja inställningen där du kör på och kanske t o m utvecklar din verksamhet! Du behöver ha förmågan att göra troliga bedömningar av vad som kan komma att hända i framtiden och anpassa dina investeringar efter det. Bli en chef som skapar energifyllda positiva framtidsbilder. Sätt ned foten och bestäm! Ska du ha lågkonjunktur eller inte i ditt företag?

Främsta faktorn för att lyckas är framtidstro. 

Forskning visar att 87 procent av alla våra tankar om oss själva är negativa och självdestruktiva. Detta förstärks i svåra tider och spär då på vår oro. Av allt det vi oroar oss för (hälsa, vikt, utseende, ekonomi, framtiden, våra barn etc.) är det bara 8 procent som är befogad oro. Därför bör du välja vad du tänker. Tänker du positiva tankar så finns det inte plats för de negativa tankarna. Låt dig därför inte skrämmas av medias förmåga att överdriva och vilja få dig orolig!
De flesta tror att en lågkonjunktur pågår i många år men sanning är att den i genomsnitt är 11 månader lång, därför måste du hålla ut!
Viking Bergström

Försvara dina medlemmar!

 • När konkurrensen hårdnar kommer fler konkurrenter att ta dina kunders uppmärksamhet.
 • Din möjlighet och utmaning blir därför att stärka och försvara den relation du har med dina medlemmar.
 • För optimisten innebär detta att äntligen få tid för kundvård och tid att fundera över vad som krävs för att skapa långsiktiga och starka förhållanden.
 • Dessutom kan det vara läge att premiera befintliga kunder genom tydligare mervärden, specialprogram och fler nyanserade erbjudanden. Bredare sortiment, etc.
 • Observera att detta inte är samma sak som att sänka priserna då detta kan få förödande konsekvenser för framtiden. Förlängning av avtalet vid nyår fungerar bäst om vi höjer priset.
 • Att ha bindningstid är en självklarhet och den blir ju inte mindre viktig i lågkonjunktur.
Du kommer inte gå lottlös ur detta
En studie av över 600 företag i lågkonjunkturen på 90-talet visade att de som satsade på proaktiva säljåtgärder och marknadsföring hade en tillväxt på i genomsnitt 275% när konjunkturen vände. De som hade dragit ned och minskat sina investeringar har bara en tillväxt på 19%. Dessutom hade de som satsat tagit stora marknadsandelar.

Spelar det någon roll om det är hög eller lågkonjunktur?

Efter förra lågkonjunkturen i Sverige, ställde vi denna fråga till våra anslutna träningsanläggningar
“Har du påverkats negativt av lågkonjunkturen? ”Ingen svarade nej! Detta var den 24/4 2009, då kändes de som om vi var klara med den dippen.
 • Nu måste du visa att du är en ledare!
 • Nu kan du inta en marknadsledande position!
 • Nu kan du bli bäst på försäljning!
 • Nu kan du få de mest nöjda kunderna!
 • Nu kan du öka marknadsandelarna!
 • Nu har medlemmarna stora problem och utmaningar!
 • Nu kan du hjälpa dem!
Dessutom har våra konkurrenter det extra jobbigt nu! 
Det viktigaste i detta arbete är en gemensam syn på situationen. Att ni alla bestämmer er för att gå stärkta ur konjunkturs-svackan, och inte bara försöka övervintra. Detta är kanske den viktigaste punkten för att öka försäljningen i det klimat som råder.

Slutsats
Se möjligheter där andra ser hot. Under decennier har företag upplevt konjunktursvängningar och vinnarna är alltid de som trott på framtiden och som anpassat sig till de nya förändringarna.

I nästa inlägg kommer vi att berätta mer om hur Womens Wellness och Helena Waller gjorde 2009, när de tog sig igenom den förra lågkonjunkturen.

Välj att vara en vinnare, lycka till!
Hälsningar /CMS Teamet