Vet du varför du tjänar pengar?

Viking Bergström
Det känns både spännande och utmanande att se utvecklingen i branschen samtidigt som många pratar om lågkonjunktur och kris. Vi har ingen anledning att känna detta då vår bransch går starkt framåt.

Visst finns det aktörer som har dålig lönsamhet men det är självförvållat och därför kan det inte härledas till konjunktur, konkurrens eller överetablering.

”Ingen kommersiell/privat träningsanläggning behöver dras med ekonomiska problem”, det har jag påstått i många år och bevisligen har jag också lyckat vända de som gett mig rimlig tid.

Kunskap är viktigt och den som inte har alla svar bör vara ödmjuk nog att fråga!Kunskap är så viktigt att jag många gånger menar att de kan göra mera för företaget än pengar.

Visst kan man köpa saker för pengar men i längden kommer den som förstår att vinna över den som är likvid! Jag hoppas och tror att i år blir det år då det som vill, kan tjäna pengar i vår bransch.

Tjänar vi pengar så kan vi differentiera oss från varandra och det vinner alla på, inte minst kunden som får en anläggning anpassad för sig och som håller högre kvalité. Eftersom kunden då kan välja vad som är viktigt.

Så tjänar du pengar?
Om du gör det, vet du varför?