Vem säljer du till?

Viking Bergström
Varje marknadsförare ställs inför samma uppgift
– skaffa nya kunder/medlemmar.


Göra befintliga kunder/medlemmar så nöjda att de fortsätter att köpa.

Vinna tillbaka före detta kunder/medlemmar så att de börjar köpa igen.Så här är den normala ordningsföljden ”den gamla vanliga” men det är dags att omprioritering, att tillämpa en marknadsföring som vänder på prioriteringarna.

Tänker vi igenom vad det kostar, vilket utfall vi kan förvänta oss och vad som genererar högsta lönsamhet så ser det ut så här:
Återvinn före detta medlemmar.
Behåll dina medlemmar.
Skaffa nya medlemmar.

Varför ska vi vända på begreppen?
Det är dags att börja fundera på dina marknadsprioriteringar!

Det finns goda skäl att vända dem upp och ner, att koncentrera marknadsföringen på tidigare och befintliga medlemmar. Det innebär mycket mer än god kundservice. Omvänd marknadsföring handlar i första hand om den förbisedda möjligheten att vinna tillbaka före detta medlemmar. Där har du den största, outnyttjade vinstpotentialen. I andra hand handlar det om att förbättra relationerna med nuvarande medlemmar och därmed öka försäljningen till dem samt behålla dem ännu ett år.

Att sälja till dessa två grupper kostar väsentligt mindre än att skaffa nya medlemmar!

Enligt CMS beräkningar är det cirka 3 gånger billigare att behålla en medlem än att värva en ny!