Vem bestämmer?

Jun 8 / Viking Bergström
Proaktiv – Det är du som styr över ditt liv!
Reaktiv – Du reagerar på det som andra gjort och det som händer!

Vänta inte på omständigheterna, det är du själv som är ansvarig!