Vart är branschen på väg?

Viking Bergström
Pris vs Värde
I vår bransch sjunker priserna. Träning kostade runt 400-450 kr/mån för några år sedan, nu är det många som lagt sig på 300-350 kr/mån. Detta beror på många olika saker men konkurrensen har förstås hårdnat, speciellt från föreningar och obemannade träningsanläggningar. Hur kan man sänka priserna med 20-25 procent? Svaret är att det går inte, inte utan att man minskar på utbudet. Det är allmänt känt att de flesta privata aktörer har mellan 0-10% vinst och så hart det alltid varit, alltså innebär en prissänkning också ett oundvikligt behov av kostnadssänkning, annars blir det röda siffror. Dessutom stiger kostnaderna på allt, såsom hyra, löner etc. Alltså i längden en mycket farlig utveckling.

De privata träningsanläggningarna har alltså 2 val, sänka utbud, bemanning, etc eller särskilja sig från mängden och leverera lösningar som människor efterfrågar. Det sistnämnda kan vara personlig uppmärksamhet, alltså hjälp med viktminskning, träning, utbildning eller kanske avkoppling. Det kan vara ganska mycket men det bör vända sig till en uttalad målgrupp.  Vi vet idag att de med högst utbildning, alltså de med bästa sociala förhållandena tränar regelbundet, samma grupper som har den bästa ekonomin i samhället. Vi vet också att människor väljer träningsanläggning efter, i första hand läget och i andra hand var vännerna tränar, pris är inte ens prioriterat i de större målgrupperna. Däremot är dessa målgrupper mycket medvetna konsumenter och självklart vill man ha ”värde för sina pengar”.

Så min fråga är egentligen, står du emot den utveckling som på sikt tar död på den privata marknaden, eller skjuter du dig själv i foten?

Om du tar ut de pris som krävs för att behålla det utbud du har och kanske spetsa till det ytterligare, ja då deltar du i utvecklingen av vår bransch, då driver du en anläggning som på sikt får fler medlemmar därför att det är roligt och utvecklande att vara medlem hos dig. Om du i stället skär ner på utbudet och öppettiderna för att kunna minska din personal och därmed dina priser så har du börjat avvecklingen av ditt företag. Sälj det värde du har och utveckla det konstant!