Varför ska vi sälja Personlig Träning

Viking Bergström
Varför kan det vara bra att satsa på kvalité?

Oavsett produkt eller tjänst så finns det i alla branscher ett utbud från ett lågt pris till ett högt pris men det innebär mycket sällan att det är smart att köpa det billigaste utan det kan istället i många fall visa sig vara kortsiktigt.

Man brukar säga att ”man får vad man betalar för” En plastklocka för 200-300 kronor kanske går sönder direkt medan en riktig klocka kan hålla ett helt liv. För att bedöma detta måsta man alltså kalkylera med värdet. Vad får jag för innehåll för mina satsade pengar?

I vår bransch har jag sätt tusentals kunder komma och gå. Det är entusiastiska den första dagen, ofta på en måndag. Nu börjar mitt nya liv!

Men efter den dagen har jag sett två typiska scenario: De som misslyckas, därför att de har köpt ett kort med begränsningar eller därför att de ”skall klara sig själva” eller valt en obemannad anläggning.

Avtalet rullar på och någonstans innan först året är över så vet både anläggningen och medlemmen att detta inte fungerar. Den här kunden går hem med bitter eftersmak, känner sig oduglig och kommer inte vara en ambassadör för vår bransch.

Det finns inga vinnare!
De som lyckas, därför att de satsat på ett kort som innehåller det stöd som denna medlem behöver, ofta personlig träning. Resultaten kommer snabbt och alla kan se att detta fungerar! Denna kund stannar i år efter år och tar gärna med sig sina vänner. Det här är en ambassadör som för hela branschen framåt, alla är vinnare!

Frågan blir då, ska vi överhuvudtaget sälja träning utan någon sorts personlig hjälp till nya kunder? Personligen blir jag allt mer tveksam till den typen av kortsiktigt tänk. Vi kan inte överleva som bransch ifall vi inte levererar en produkt som ger våra nya kunder ett bra resultat, en lösning på deras problem.

Jag tror därför att Personlig Träning fortsätter att växa även i år.