Värderingar

Viking Bergström
“En fundamental princip som inte förändras när omständigheterna gör det”

Några exempel som kan tillämpas i vår bransch
•Lev som du lär
•Håll rent och snyggt
•Var rättvis och ärlig
•Lyssna på kundens behov
•Ta tag i problem när de uppstår
•Bygg ditt företag med stolthet
•Visa uthållighet när beslut fattats
•Ge kunden mer än den betalar fö
r•Arbeta med framförhållning (Proaktiv)
•Låt de anställda påverka dina beslut
•Ta inte med dig dina bekymmer till arbetet
•Tänk på att du arbetar med utbildning
•Det kunden upplever är verklighet

Du kan förstås tycka att vi ska vara rättvisa och ärliga i företaget, att vi skall hålla rent och snyggt, men det är viktigt att detta inte ”bara” är en åsikt! Det skall vara en värdering vilket innebär att den står fast när det börjar blåsa. Först då menar företaget vad man säger!

Jag har sett åtskilliga företag som lovar mycket i början men som bryter dessa löften längre fram, exklusivitet är ett typiskt exempel som förekommer i vår bransch.

Välj företagspartners som stolt deklarerar vad de står för, som har dokumenterat gott rykte, som står för sina åtaganden och ställer upp på dig som kund!