Våga

Viking Bergström
Våga

– Gör det du tror på, gå före och visa vägen. Rädsla kan överkommas eller varför inte citera Ralph Waldo ännu en gång. ”Gör det som du är rädd för, och din fruktan ska försvinna. Utför handlingen, och du ska få kraft. Låt bli att utföra den, och kraften ska tas ifrån dig.

”Men det mest kända citatet är nog:”Att våga är att förlora fotfästet en stund. Att inte våga är att förlora sig själv” Søren Aabye Kierkegaard (1813-1855)