Vad ska träning kosta?

Viking Bergström
Vad vill du ha?
Kanske vi borde ställa som första fråga.

Om du vill kan du springa eller gå promenader, du får frisk luft och det är en av världens bästa motionsformer. Men det kanske inte är bara träning som våra medlemmar söker, det kanske är ett sätt att komma ut och träffa nya vänner, Att få hjälp med ryggproblem eller viktförändring.

Kort sagt vi levererar lösningar och därför får vi betalt! Men även inom vår bransch skiljer sig utbudet åt, PT, kursverksamhet osv. Idag finns det många som erbjuder ”nyckelgym” vilket passa vissa, men inte alla! Några kör obemannat och andra har öppet vissa timmar.

Därför måste vi som levererar träning med många lösningar presentera detta och vända oss till den målgrupp som behöver oss.

Jämför vi utvecklingen i andra länder så är det billigt att träna på en kommersiell anläggning i Sverige, andra länder som också har lågt pris är Danmark och stora delar av USA. Detta har inte gynnat medlemmarna utan kan långsiktigt minska utbudet eftersom det är svårt att upprätthålla brett utbud och god kvalité samtidigt som vinsten krymper. En intressant model att jämför kostnad för träning är att se hur stor procent av nettolönen som vi lägger på träning.

Många menar att 4% är taket för den som är motionär. Alltså får man ut 15 000 kr efter skatt så kan man lägga 600 kr på träning, men då skall även utrustningen räknas in i detta. Personligen vänder jag mig lite mot dessa generaliseringar då jag vet hur viktigt ”värdet” av tjänsten är. För några år sedan fick varken Ericson eller Nokia betalt för mobiler, alla uppfattade dem som ”1 kr om du binder dig”. Sedan kom Iphone och höjde värdet, nu är 25% av den svenska nbefolkningen beredd att betala 6000 kr och resten av marknaden hänger på så gått det går!

Hur mycket skall man höja priset varje år?
Enklast svaret är att man alltid bör justera priset efter kostnadsutvecklingen, annars har man i praktiken sänkt priset.

Här hittar du en INFLATIONSRÄKNARE som hjälper dig att räkna ut detta årligen men hittills i år har utvecklingen varit 0,8%.

Har du dessutom ökat värdet, kanske genom att erbjuda mera klasser osv. så kan detta innebära att du får mera betalt.