Vad ska en PT timme kosta?

Viking Bergström
En PT timme är normal ungefär 50 minuter och lägsta rekommenderade taxa är 650 kr (inkl moms).

Vi ska normal aldrig lämnar rabatt vid större inköp, det är alltid samma pris på tjänsten. (10 gånger kostar 6500kr osv)Ingen köper många PT timmar för att de är billigt utan för att de behöver hjälp/resultat/utbildning/trygghet etc.

Vill man ”kampanja” så får det bli presenter, inte rabatter!Lön till PTTimlön = 150-170 kr/tim + 50kr per timme som din PT själva säljer (den provisionen betalas ut den månad som den sälj på)75-85 kr extra/timme vid SGT (Small Group Training) Gruppen måste vara minst 3 och max 6 personer (idealet är 5 personer i varje grupp)PT Duo betalas med normal lön men eftersom vi levererar 50% mer tid så bli det automatiskt mera tid för PT också. Beställer paret heltimme (50 min) så får de 75 min. Beställer de halvtimme (25 min) så får de 37,5 min. Det innebär att din PT får mera debiterbar tid = lön.

En heltidsanställd Pt ska leverera mellan 120 och 130 debiterbara timmar/mån (a´50 minuter).

Jobbar man heltid och säljer 50% av timmarna själv.

Har man 10 SGT klasser/v. så blir lönen ungefär170  kr grundlön x 120tim heltid = 20 40085 kr x 40 SGT (10/v)  = 3 40060 sålda timmar x 50 kr = 3 000Bruttolön = 26 800 + Semesterersättning

Din inkomst baserat på 650kr är 613,20 kr (exkl moms) minus lön som är (170 + 60) & sociala avgifter = – 315kr. Summa Netto TB 1= 298kr Dra sedan av 20 kr för semesterersättning/levererad timme

.Det är också rimligt att avsätta 10% för marknadsföring av PT och 10 % för amortering av specialutrustning (totalt 130 kr eftersom detta skall beräknas på bruttot 650kr) Netto TB 2 = 148 kr/levererad timme120 timmar x 148 = 17 760 kr som blir din inkomst/PT. Detta är pengar som ska bekosta hyra, drift övriga löner och kostnader som du har i företaget (overhead).

Detta visar varför PT inte kan säljas för billigt! Det visar också varför de som skall träna hos dig, ska vara medlemmar i din Club.

Om du inte vet hur du ska debitera 650 kr/debiterbar timme så kan du inte bygga en lönsam PT studio.

Lär dig därför att debitera före du ger dig in i denna affärsidé. Du skada dig själv om du går ut med ett lägre pris och framför allt, ge inte bort gratis PT för att någon blir medlem!

Om man får någonting gratis så är man inte särkilt benägen att senare betala för det…