Vad ska en PT kosta?

Viking Bergström
För att börja med det enklaste, hur dyrt kan det få vara? Ja det beror förstås på vad det är värt för kunden, vilken hjälp och vilka resultat man kan få.

Jag tror inte att det finns en övre belopp gräns. Jag känner flera personliga tränare som debiterar över 1000 kr/tillfälle och ofta är just dessa personer mycket populära, så därför vill jag inte uttala mig om den övre gränsen.

Däremot finns en del faktiska tal som styr den nedre nivån och ibland undrar jag om alla som prissätter dessa tjänster har förstått vad det verkligen kostar?

Om vi antar att en heltidsanställd PT hinner leverera 120 debiterbara tillfällen/månad men trots det skall få en heltidslön så måste vi räkna in de 50 timmar som i detta fall blir administration, alltså 170 timmar totalt. Om vi dessutom beaktar problemet att alla kunder inte vill nyttja tjänster på årets alla 12 månader och att även en personlig tränare kan bli sjuk ibland så kanske vi skall lägga kalkylen på 100 debiterbara tillfällen/månad. Ett sådant debiterbart tillfälle är normalt 55-60 minuter. Om denna PT skall tjäna 25 000 kronor så kommer ca: 400 kr/tillfälle gå till lön, skatt, sociala avgifter och semesterersättning. Om företaget dessutom skall betala provision till den som säljer, beräkna hyra för de ytor som används och avskrivning på den utrustning som krävs.

Dessutom ta med kostnaden för marknadsföring och slutligen förstås betala moms till staten på bruttobeloppet, ja då har vi passerat 500 kr. Den observante har säkert redan upptäckt att vi inte räknat med utbildningskostnaden, därför att den oftast redan är tagen av den personliga tränare. Det är förstås fel för det kommer krävas vidareutbildningar i framtiden så det bör tas med i kalkylen.

Dessutom har vi fortfarande inte någon avkastning (vinst) så frågan är då varför man skall erbjuda PT om man inte kan ta ut minst 550 kr/debiterbart tillfälle.

Personligen skulle jag inte anställa en PT som vill ha 25 000 kr i bruttolön på heltid om jag inte kan debitera minst 600 kr/ tillfälle. Sedan förundras jag över en sak till, om en PT timme kostar 700 kr, hur kan de då kosta mindre om jag köper flera timmar?

Självklart kan man driva kampanjer för att hjälpa igång sin personliga tränare men inte genom att sänka priset på tjänsten, det är lika dumt som att ge bort en timme gratis, hur kan man då förklara värdet?

Glöm aldrig att människor köper hjälp att förändra sin vikt, att höja sin motivation, att minska sin smärta osv. Människor köper inte rabatter!Så jag anser att PT skall kosta från 550 och uppåt, annars är det fel på kalkylen.

Självklart finns det idag PT som flackar runt på anläggningar, slipper betala för besöken på gymet och är nöjda med strötimmar, dessa tjänar inte 25 000/månad och sannolikt jobbar de också med annat, låt inte dessa PT tjäna som norm för branschens prissättning.

Vi behöver en seriös prissättning för att vi skall ha möjlighet att utbilda duktiga PT i den utsträckning som behövs.