Vad kännetecknar en bra ledare?

Viking Bergström
Om du ska leda andra så måste du vara en förebild.  Vi som ska följa dig måste tro på det du säger.

Därför är det du som måste leva upp till din roll, att föregå med gott exempel, att entusiasmera oss!

De flesta småföretag utvecklas från en idé, kanske tekniskt eller kanske en vision att påverka och förändra saker i samhället. Sällan är denna visionära entreprenör beredd på det som skall följa, allt från lagstadgade krav inom bokföring och miljö, till ansvaret för de anställda.

Listan på saker man skall känna till är oändlig och kompromisslös.

Men låt dig inte avskräckas!
Mycket är sunt förnuft, annat kan du leja bort till experter och det mesta kan du lära dig.Denna gång tänkte jag fokusera på dina ledaregenskaper, för ska du lyckas så måste du ha medarbetare som delar din vision och dina värderingar! Det i sin tur måste du förtjäna, därför är dina ledaregenskaper avgörande.

Hur blir man då en bra ledare?
Hela livet är fullt av val, låt det inte bli slumpen som avgör din framtid. Vidta åtgärder, skyll inte ifrån dig. Anpassa dig inte till de åsikter andra har utan gör det du tror på. Det är så man inspirerar människor! Det är så du växa till en ledare!

Här börjar min lista på sådant som kan inspirera människor runt omkring dig: 
Var ärlig mot dig själv, var genuin.
– I en värld som allt mer likriktas där vi alla följer trender inom mode, musik, resmål, författare, appar, etc. En värld som försöker få dig att bli som alla andra, hitta modet att vara dig själv.

Ställ upp på personen inom dig själv som har idéer, styrkor och skönhet som ingen annan.

Var den person du vill vara – den bästa versionen av dig – på dina villkor. 

”Alla lever vi vårt liv bara en gång; om vi är ärliga, så räcker det.” Greta Garbo (1905-1990)