Vad har du för Intäkt/medlem?

Viking Bergström
Ett nyckeltal som blir allt viktigare är RPM (Revenue Per Member) eller Intäkt per medlem. Idag kan man betala allt från 99-699 för ett medlemskap/månad och därefter komplettera med PT från några hundralappar till 4-5000/månad.

Jämför vi ytterligheter så kan det gå 30-50 medlemmar i ett 24/7 gym på en medlem i en modern Club med bra PT utbud.

Men i genomsnitt går det kanske 3 medlemmar på 1. Oavsett vilket så visar det att antal medlemmar är en siffra som är ointressant om den tas ur sitt sammanhang. Det som blir viktigt då är RPM.

Men så fort vi lämnar Intäkt av själva medlemskapet och börjar jämföra tilläggstjänster så måste vi också beräkna kostnaden för dessa. Eller så kan vi bara jämföra nettointäkt. Inom PT ser man många som säljer så billigt att nettot blir obefintligt och då är förstås hela poängen borta.

Samma sak gäller SGT (Small Group Training), kursverksamheter etc.