Vad är en Inlärningskurva?

Viking Bergström
”Inlärningskurva är en graf över kunskap eller kompetens som funktion av tid, eller i överförd betydelse själva funktionen.” 

Det är det ända som står på Wikopedia! I princip finns det 4 tillstånd
1. Omedvetet inkompetent (jag är liten och jag vet inte att jag inte kan cykla) Men jag är inte olycklig för det, varför skulle man cykla?
2. Medvetet inkompetent (jag fyller 5 år och blir frustrerad eftersom jag inte kan cykla) Jag inser att detta är en katastrof!
3. Medvetet kompetent (jag lär mig cykla) En fantastisk upplevelse!
4. Omedvetet kompetent (cykla? vad är det med det, det kan väl alla?) Det finns annat i livet som är mer spännande…

Normalt sätt går vi alltid igenom dessa 4 faser och beroende på hur komplex situationen är så kan inlärningstiden förstås variera.

Om vi vill utvecklas måste vi gå vidare mot nya mål när vi inte längre känner glädje för det vi lärt oss, när det blivit vardag.

Vi är normalt som lyckligast i det 1:a och 3:e tillståndet. I det första därför att vi inte vet något annat och i det tredje därför att vi upptäcker något nytt!