Vad är en early adopter?

Viking Bergström
Jag gillar att se mig själv som en ”Early Adopter” inom det mesta faktiskt. Jag tycker om nya tekniska lösningar och att vara bland de första att prova dem. Jag vet att jag inte är ensam om detta. Ibland kan jag skratta åt mig själv när jag betalar dubbelt så mycket för en TV i stället för att vänta 6 månader som den marknad som brukar kallas majoriteten gör, jag ville liksom vara först. Risken är att man blir som dessa, numera finns det till och med ett namn för detta, det kallas ”Early Adopter Syndrome”. Man måste vara först för att kunna ha en åsikt, hissa eller dissa.

Men sen finns det tillfällen där min utforskarinstinkt gett mig ett försprång, som senare gett mig fördelar. Har man tidig erfarenhet så kanske man kan lära andra, skapa nya processer/produkter/tjänster eller erhålla status.

Den Klassiska Roger Bell kurvan
Varje produkt/tjänst har sin utvecklingsfas, där kurvan illustrerar hur marknaden tar emot uppfinningen.

–  Entreprenörerna, vildhjärnorna eller uppfinnarna kläcker nya kombinationer som leder till nya lösningar och nya produkter. Dessa är sällan de som betalar för produkterna, det kallas ”Innovators”.

–  Där efter kommer de som är förändringsbenägna. Tillsammans står dessa två kategorier för 16%. Early Adopters betalar alltid mest!

– Sedan kommer den tidiga och sena majoriteten som tillsammans står för den stora marknaden. Priset har gått ner och konkurrensen har ökat, fast marknaden är nu mycket större!

– Sist kommer ”Laggerds” (eftersläntrarna) det skulle helst av allt vilja slippa hela förändringen.I fitness branschen har vi nått olika långt beroende på vilken kundgrupp vi tittar på.

Ett exempel är universitetsstuderande där vi för länge sedan vänder oss till ”Early Majority” samtidigt som vi vet att vi precis fått gruppen ”Early Adopters” i kategorin Seniorer (65+) att välja vår bransch. Det intressanta är kanske att vi inte nått ”Late Majority” inom något segment ännu, vilket innebär att hela branschen har framtiden för sig.

Fördelar med att vara tidigt ute
Tolerans för förändring: En av de största fördelarna jag har upplevt är en sorts förväntan att saker och ting kommer att förändras, det kommer att överskrida tekniken. Så till exempel när förändringar sker i processer eller strukturer i arbetet.

Tolerans för ”buggar”: En gång i tiden, var teknik grundligt testad innan den släpptes, och all användardokumentation fanns på plats. Så är det inte idag. Med lanseringen, erbjuds möjligheter att utvärdera, fixa, uppdaterings cykel. Jag ser en växande acceptans att saker och ting inte fungerar perfekt. Detta gäller mer än teknik, vi blir mer toleranta mot livets ofullkomligheter.

Möjlighet och förmåga att ge feedback: Med buggar kommer möjlighet att ge feedback. Detta är ett tillfälle, det skapar möjlighet att identifiera vad som inte funkar, och kanske föreslå lösningar. ”Det fungerar inte” höras mycket sällan numera.

Snabb inlärning: Med snabba utvecklingen inom teknik kommer möjligheten att finslipa vår kompetens i att lära snabbt. Vi söker själv svaren. Dessutom måste vi också hitta informationskällor, vilket kanske inte är en grundlig manual – det kan vara andra Early Adopters.

Bidra till utveckling: Det informella samarbetet hjälper utvecklarna, du kan dela din inlärning med andra tidiga användare och de större användarna. Det känns bra.

Nackdelar med att vara tidigt uteIntolerans för förändring: Tolerans för förändring är en fördel, men jag tror att det finns ett ont syskon – Intolerans för förändring. Jag ser detta när människor rasar mot funktioner/förändringar som påverkar deras favorit funktionalitet. Eller när folk misstag uppdateringar för brister i tidigare versioner, och tecken på att utvecklarna inte är kompetenta.

Förväntan om att andra vet det du vet: Ibland tror jag vi glömmer att, vi som gillar att vara tidigt ute hunnit införskaffa oss mer information, och förväntar oss att andra användare har samma underlag. Alla måste få fatta i sin egen takt, det är viktigt.

Tidigt fördömande av ett verktyg baserat på begränsad erfarenhet: Med den snabba lanseringen av ny teknik, och det överflöd av verktyg som man kan testa – tidigt eller inte – finns det stor risk att man dömer ut en ”beta version” innan den nått sin potential.

Måste du vara den som hittar nästa stora grej: Eftersom det finns en sorts gemenskap mellan dem med ett ”Early Adopter Syndrome”, så ökar också konkurrenssituationen. Det blir ett behov att hitta nästa stora grej – att vara den första av de första att upptäcka något nytt. Lite konkurrens är hälsosamt. För mycket är det inte.

Lämnar efter sig de mindre äventyrliga: Det kommer alltid att finnas de människor som faller utanför. Faktum är att om Rogers har rätt, kommer de flesta människor att fall utanför. Förmågan att kommunicera, interagera och lära ”de övriga” i ett senare skeden, är en viktig uppgift för tidiga användare.

Men om vi då redan har gått vidare, så förlorar vi alla.

Var är du på kurvan? När var du tidig eller sen?