Vad är en Club?

Viking Bergström
Vi har gått från kraftsport klubb på 70 talet, till gym på 80 talet, till Fitnessanläggningar på 90 talet och nu till Club (med engelsk stavning). Samtidigt har vår bransch genomgått en enorm förändring där man kan säga att 70 talet mestadels var tyngdlyftning för män, sedan blev det bodybuildning och avancerad aerobic. Men på 90 talet kom motionärerna och räddade en bransch som var på utdöende, det var allt för få kvar för att branschen skulle klara sig utan nya kunder. Den stora förändringen kom med regeringens momssänkning på friskvård 1996 och sedan skattebefrielsen (att det blev avdragsgillt för företag att betala friskvård) 2001, samt att vi fick träning på recept (Fyss, FAR). Ingen av dessa åtgärder gav någon större rusning men de ökande förståelsen för vår bransch och därmed blev de både modernt och rätt att träna på våra anläggningar. Idag är det huvudsakligen de som är födda mellan 1945-1954 som strömmar till i stora skaror. Hela tiden måste vi profilera om vår bransch och därav dessa nya namn. Idag kallar de flesta sig Club, i USA blir det ofta Sports Club eller Fitness Club. Vi tycker att alla dessa ord är okej! Vad kännetecknar då en Club? Så här vill jag beskriva det:

Långsiktiga avtal: 
Varje Club med självrespekt skyddar sina medlemmar. De medlemmar som tar träning på allvar förtjänar respekt. Att låta kortsiktiga kunder och de som inte vill delta i uppbyggnaden av vår Club åtnjuta samma miljö vore att nedvärdera våra medlemmar. 

Brett utbud: 
Vår medlem skall erbjudas många möjligheter att variera sin träning och behålla en hög motivation. En Club skall följa de trender som råder och alltid erbjuda spännande aktiviteter/träningsformer. 

Allt i priset: 
En anläggning där i stort sett allt ingår i priset och träningen är obegränsad. Vi skall undvika ”en kronas syndrom” varje medlem skall uppleva glädje och slippa bekymmer när han/hon besöker oss. 

Personligt omhändertagande:
Varje medlem är unik och vår Club skall hjälpa och motivera vår medlem att uppnå sitt mål. Vi skall leverera lösningar och hjälpa våra medlemmar att hitta vägen till en god hälsa genom utbildning, upplevelser, spänning och mycket glädje. Vi skall hjälpa våra medlemmar att träna långsiktigt, regelbundet och varierande. 

Social gemenskap:
En Club är en mötesplats för likasinnade, en Club skall skapa miljöer och aktiviteter som uppmuntrar nya spännande möten mellan människor. 

Mervärden/privilegier: 
Det skall vara praktiskt, enkelt, bekvämt och roligt att vara medlem i vår Club. Därför skall mervärden vara en regel inte ett undantag. Våra medlemmar skall känna sig som vinnare. 

Avkoppling: 
En Club är en oas fri från problem, allt är möjligt. Våra medlemmar kommer för att få ny energi. Därför skall vi ge dem dessa nya krafter i en stressfri miljö. 

Delaktighet: 
En Club levererar känsla, en medlem skall känna stolthet och vilja att försvara sin Club. Därför skall kommunikationen vara god och det skall finnas goda möjligheter att påverka. 

Status: 
Som medlem i vår Club skall vår medlem erhålla status och respekt. Den som inte är medlem skall känna nyfikenhet och kanske lite avund. Endast den som är club medlem skall åtnjuta de förmåner och privilegier som vår club erbjuder.