Utveckling & Uthållighet

Viking Bergström
Utveckling – Du kan välja att låta ditt förflutna beskriva dig och begränsa dig, eller du kan välja att ta lärdom, växa och gå vidare. Precis som årstiderna, har du möjlighet att förändras.

Uthållighet – Alla saker är svåra innan de är lätta. Det handlar inte om att misslyckas utan att resa sig igen.

Framgång är inte en färdighet, det är en inställning eller en ihållande attityd.