Utveckla fysisk aktivitet på recept!

Viking Bergström
Medellivslängden ökar.
Var sjätte svensk är över 65 år.

Samhället bör nu på allvar uppmuntra till träning genom hela livet. En aktiv livsstil ger ett friskare och rikare liv för människorna och stora ekonomiska vinster för samhället, skriver Anna Iwarsson, Friskis&Svettis.

Forskning visar att träning har mycket positiva effekter på hälsan. Tränande 70- och 80-åringar har cirka 50 procent bättre prestationsförmåga än jämnåriga som inte motionerar.

Äldres olyckor och sjukdomar kostar samhället stora pengar men kan motverkas med träning. Särskilt fallolyckor, den vanligaste skadetypen, skulle kunna minskas radikalt. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har beräknat att samhällets kostnader för fallolyckor uppgår till 22 miljarder kronor per år, kostnader som förväntas öka kraftigt om inget görs.