Utmana människor att göra sitt bästa

Viking Bergström
Utmana människor att göra sitt bästa

– Om dina medarbetare vet att du förväntar dig stora saker av dem, kommer de ofta gå mycket långt för att leva upp till dina förväntningar.

”Vår största önskan i livet är en person som får oss att göra det vi kan”. Ralph Waldo Emerson (1803-1882)