Utbildningsplan 2023

För dig som ingår i CMS nätverk finns sedan november 2022 alla grundutbildningar i Cloud, men det utesluter inte vikten av att delta på våra traditionella fysiska utbildningar.

Här beskriver vi skillnaden på dessa och hur du som CMS-club ska tänka strategiskt kring utbildning av dig själv och din personal. När du åker på en fysisk utbildning är det dessutom en stor fördel om du gått igenom grundutbildningen som finns i Cloud samt även till viss del praktiserat dito.

Så vår starka rekommendation är att du ska fortsätta skicka dig och din personal på våra fysiska utbildningar minst en gång per år/anställd.

Digital utbildning i Cloud (on demand)

Primära fördelar:
  • Att du kan utbilda en ny anställd från dag 1.
  • Att du regelbundet kan träna och uppdatera din redan utbildade personal i olika delar och avsnitt.

  • Att du i samband med interna workshops , utbildningar och Kick offer kan visa viktiga delar på skärm inför din grupp.


Fysisk utbildning (se årsplan längst ner)

Primära fördelar: 
  • Interaktion i form av rollspel och övningar.

  • Diskussioner
  • Utbyte av erfarenheter.

CMS Utbildningsplan 2023

OBS! Vi reserverar oss för ev ändringar och att vi ställer in med kort varsel om deltagarantalet är mindre än 5 personer. 

18/1:  PT Trac (Västerås)
19/1:  Front Trac (Västerås)

16-17/3: TEAM Trainer Education 1 (Västerås)
(Early Bird pris: 2700 SEK fram till 28/2 2023!)

20-21/4: TEAM Trainer Education 2 (Västerås)
(Early Bird pris: 2700 SEK fram till 1/4 2023!)

7-8/6: Tel Trac (Västerås)
14/6: PT Trac (Västerås)
15/6: Front Trac (Västerås)

23-24/8: Tel Trac (Västerås)
30/8: PT Trac (Västerås)
31/8: Front Trac (Västerås)

18-19/10: Tel Trac (Västerås)
25/10: PT Trac (Västerås)
26/10: Front Trac (Västerås)

Specifikationer och priser


Tel Trac - Riktar sig till dig som är Clubvärd och säljer medlemskap, TEAM och Personlig Träning. Både till dig som är ny och erfaren. Omfattning: 2 dagar. Kostnad: 300 kr/deltagare & dag*

PT Trac
- Riktar sig till dig som är PT och/eller Clubvärd och som säljer TEAM och Personlig Träning. Både till dig som är ny och erfaren. Omfattning: 1 dag. Kostnad: 300 kr/deltagare & dag*

Front Trac
- Serviceutbildning som alla behöver men som främst riktar sig till dig som arbetar i receptionen. Både till dig som är ny och erfaren. Omfattning: 1 dag. Kostnad: 300 kr/deltagare & dag*

TEAM Trainer Education 1 (TTE 1) - Mobility & Movement
TTE 1 är en grundutbildning inom anatomi, biomekanik och träningslära. Huvudsyftet är att få en övergripande förståelse och kunskap för kroppens större muskler/muskelgrupper och dess funktion, bygga upp en övningsbank samt lära sig tekniska detaljer inom respektive övning. Detta för att maximera kvaliteten när vi coachar olika TEAM.
Omfattning: ca 8 timmar digitalt i Cloud samt 2 dagar fysisk utbildning blandat teori och praktiska moment. TTE 1 avslutas med en teoretisk examination, 40 frågor kopplat till anatomi, rörlighet och styrka.
Kostnad: 3599 kr

TEAM Trainer Education 2 (TTE 2) - Program Design 
• Går igenom grunderna i programdesign
• Fysiologiska vävnadsanpassningar
• Träningsprinciper
• The three P:s (Prioritera, Planera, Periodisera)
• Olika övningsuppsättningar
• Övningsval baserat på klientens/gruppens träningsålder
• Vila/återhämtning
Omfattning: Ca 8 timmar digitalt i Cloud, i egen takt, men som ska vara genomfört innan start av fysisk utbildning samt 2 dagar fysisk utbildning.
Kostnad: 3599 kr
*=CMS tar 300 SEK per person och dag i bokningsavgift. Bokningsavgiften återbetalas inte och debiteras även om
deltagare uteblir från sin bokade plats. Utbildningsmaterial, resa, ersättning, mat och övernattning för deltagarna,
bekostas av Kunden. CMS tillhandahåller lunch, kaffe och frukt under utbildningarna. Kostnader för eventuellt
kursmaterial och bokningsavgift faktureras i efterskott.