Uppskattning & Ansvar

Viking Bergström
Uppskattning – Ibland lurar vi oss själva bara för att vi ägna mer uppmärksamhet åt vad vi saknar än det vi har. Istället för att mäta dig med andra bör du uppskatta det du har och det som gör dig unik.

Ansvar – I varje situation du någonsin har varit i, positivt eller negativt, är Du den röda tråden! Ansvar är att erkänna att oavsett vad som hänt fram till denna punkt i ditt liv, är du kapabel att göra val för att förändra din situation eller hur du ser på den.