Unga har inte tid att träna!

Viking Bergström
Det handlar inte om pengar!

Av unga mellan 16 och 29 år tycker en tredjedel att det är för jobbigt eller för tråkigt att träna. Det visar Svenskt Sportforums undersökning av motionsvanor bland 1000 svenskar. Fortfarande tränar vi för lite, i genomsnitt drygt två timmar i veckan.

Den vanligaste orsaken till detta är tidsbrist. (min anmärkning: upplevd tidsbrist)Men detta är inte så förvånande, vi i branschen känner igen dessa åsikter.

Det som var intressant, var redovisningen av skäl till att inte motionera:
33% Jag har inte tid
22% Av hälsoskäl
18% Det är för jobbigt/tråkigt
11% Jag vill inte
1% Jag har inte råd
15% Anna
t (till exempel lättja, fysiskt krävande arbete eller behöver ej)

Jag har tjatat om detta i alla år, pris är underordnat värde, här ser vi detta med all tydlighet. När kunden själv får beskriva så är priset viktigast för 1% av ungdomarna, eller som vi brukar säga det, priset kommer på sjunde plats i valet av en Club!

Det blir extra tydligt då den grupp som tillfrågades är den grupp som har sämst ställt ekonomiskt.