Träningscenter 2012 enligt Svenskt Kvalitetsindex

Viking Bergström
Svenska folket är generellt nöjda med sina träningscenter – nöjdast kunder/medlemmar har Friskis&Svettis.

Friskis&Svettis har en mycket stark position på marknaden, med hög Image i samhället och högt upplevt prisvärde. Friskis & Svettis lever mycket väl upp till sina medlemmars höga förväntningar, särskilt gällande funktionärernas engagemang och bemötande.

SATS håller i sina kunders ögon en hög kvalitet i produkter och service. De uppfattas samtidigt som en dyr aktör och får lägst betyg på upplevt prisvärde. SATS kunder har högst förväntningar och SATS har därmed svårare att leva upp till sina kunders förväntningar på framförallt produkter och tjänster.

Kunder till Fitness24Seven uppfattar träningscentrets Image som låg och har låga förväntningar. Träningscentret har dock nöjda och lojala kunder, detta på grund av upplevelsen av att vara prisvärd och ha hög tillgänglighet.

Fitness24Seven har genom ett mer nischat koncept med prisvärda tjänster och långa öppettiden hittat sin målgrupp och en tydlig konkurrensfördel i detta.

Actic har en något högre andel kunder som är 50 år eller äldre samt bor i mindre orter än övriga mätta träningscenter. Actic har förbättrat sin Image i sina kunders ögon, vilket tyder på att namnbytet har fått en positiv effekt på bilden av träningscentret i samhället. Kunderna upplever också tillgängligheten som högre, medan träningscentrets renlighet i år får ett lägre betyg.

Sportlife har en Image av att erbjuda ett brett utbud av träningsmöjligheter och att erbjuda utmärkt kundservice, vilket också är den upplevelse som kunderna har av Sportlife. Sportlife erhåller dock ett lägre betyg än övriga träningscenter på frågan kring säkerheten på träningscentret.

Kunder som använt sig av privata tränare (PT) är mycket nöjda med dessa och är mer nöjda med sina träningscenter generellt.

Svenska folket är mycket nöjda med sina träningsresultat kopplade till den allmänna hälsan. Minst nöjda är svenska folket med sina träningsresultat kopplade till viktminskning.

37 % i genomsnitt känner inte till om träningscentret har en anti-doping policy.

Andelen kunder som kan tänka sig att träna vid en s.k. ”grön” träningsanläggning (dvs. ett träningscenter som arbetar klimatsmart och miljövänligt) har minskat med 8 %. Andelen är dock fortsatt hög.

Andelen kunder som har haft anledning att klaga på sina träningscenter är även i år mycket hög – hela 23 %. Betydligt fler kunder än tidigare väljer dock att framföra sina klagomål, vilket är ett tecken på ett större engagemang hos kunderna och ger träningscentret möjlighet att förbättra sina produkter och service.

Störst andel klagomål rör träningsanläggningen, maskiner och pass (dålig ventilation, för hög musik, avsaknad av maskiner, dåliga gruppträningspass etc.) renlighet (att städningen är dålig, att det är ofräscht i omklädningsrum och duschrum etc.) samt trasiga maskiner och övriga material.

Här finns hela rapporten Svenskt Kvalitetsindex (SKI) är ett system för att mäta och analysera hur kunder och andra användare bedömer varor och tjänster i Sverige. Regelbundna mätningar av kundnöjdhet och kvalitetsutveckling i näringslivet och offentlig sektor har genomförts sedan 1989. Nu redovisas första omgången av resultat från 2012 års studier. Först ut är mätningen av Träningscenter som mäts för tredje året i rad.

Pressmeddelanden från 2010 och 2011 finns tillgängliga på SKI:s webbplats (www.kvalitetsindex.se).

Sara Pärssinen, Analytiker, telefon: 072 200 51 71, e-post: sara.parssinen@kvalitetsindex.seSvenskt

Kvalitetsindex – ett analyssystem i samhällets tjänst.

Övergripande resultat görs allmänt tillgängliga för jämförelser såväl inom Sverige som på den internationella arenan. Dessa redovisas bl.a. på SKI:s hemsida (www.kvalitetsindex.se).

Detaljresultat tas fram branschvis (bl.a. i form av standardiserade branschrapporter) och görs tillgängliga för företag inom respektive bransch.

Utöver mera standardmässiga branschredovisningar finns också möjlighet att utnyttja den omfattande mikrodatabasen för mera skräddarsydda analyser och sammanställningar.Inom ramen för SKI studeras tre värdeskapande aspekter som inte direkt kommer fram i balansräkningen, nämligen de externa kundernas värdering av företaget, liksom de anställdas och samhället i stort.SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling, är tillsammans med EPSI Reserach huvudman för Svenskt Kvalitetsindex.