Träningen håller förkylningen borta!

Viking Bergström
Vill du hålla dig frisk och kry och slippa förkylningen?

Rör mycket på dig och se till att få ordentligt med sömn. Forskning visar att träning minskar risken att bli förkyld.

Luftvägsinfektioner är en av de vanligaste anledningarna till att man stannar hemma från jobbet. Men i en studie som omfattar 1 500 personer  så forskare vid Karolinska Institutet att motion och tillräckligt med sömn kan minska risken att bli förkyld. Studien visade att de som var mycket fysiskt aktiva löpte lägre risk att bli förkylda än de som rörde på sig minst. De personer som var mest aktiva hade 18 procent lägre risk för förkylning än de som var mest stillasittande.Om du har ett stillasittande jobb krävs det att du rör på dig en timme varje dag för att det ska ge någon effekt. Du kan till exempel jogga lätt, promenera, eller cykla.

Utöver detta krävs det att du dessutom håller igång genom måttlig aktivitet i ytterligare tre timmar per dag. Då räknas all form av rörelse, säger Katarina Bälter, forskare vid KI.

– Det kan handla om hushållsarbete, att man leker med barnen, tar en rask promenad med hunden, krattar löv eller går i trappor.

Att träning skyddar mot snuva och hosta beror sannolikt på att den ökar kroppens förmåga att snabbt ta sig igenom en förkylning.

– Fysisk aktivitet kan liknas vid en brandövning för immunförsvaret. Aktiviteten mobiliserar immunförsvarets celler och det tränar vårt immunförsvar.För lite sömn kan också öka risken för att du blir förkyld. De som sov mindre än sju timmar per natt visade sig i studien ha sämre funktion hos vissa immunologiska markörer, så kallade NK-celler. De cellerna är viktiga för att hålla ett virus i schack under den tid – ungefär en vecka – som krävs för att kroppen ska hinna utveckla antikroppar mot just den förkylningen, berättar Katarina Bälter.

– Om NK-cellerna gör ett bra jobb, eller om viruset liknar det vi redan har försvar mot, märker vi oftast inte ens att vi har en förkylning i kroppen.

C-vitamin verkar även det ge ett visst skydd mot förkylning. C-vitaminrika frukter och grö

Källa: http://www.previa.se