Träning på jobbet

Viking Bergström
Träning på arbetstid?
En frågan som två miljöpartister vill utreda.

Lina Eiserman Ålund och Marcus Berggren, båda MP vill genom en motion till kommunfullmäktige i Härryda få utrett frågan vilka effekter en timmes träning på arbetstid har för de kommunanställda.

De ger exempel på yrkesgrupper som räddningstjänst och polis som får träna på arbetstid för att uppehålla fysisk styrka, medan många kommunanställda inte får göra detsamma.

Motionärerna vill få frågan utredd ur såväl ett ekonomiskt som ett hälsoperspektiv. (Skrivet av GP).

En liknande studie gjordes i Västerås Kommun av Git Vanbro på 90-talet, men det är länge sedan nu och jag hoppas verkligen att detta blir av för nu har pendeln slagit över, det är fler som rör på sig som vi kan se i mina 2 senaste inlägg.

Om arbetsgivarna får bekräftat att fysiskt aktiva producerar mera, är mindre sjukskrivna, bättre koncentration, färre misstag etc. så kommer alla först den vinn/vinn effekt som uppstår.

Samhällsekonomiskt skulle detta bli mycket lönsamt. Så jag håller tummarna!