Träning på gym ökar

Viking Bergström
Allt fler svenskar tränar och gymkedjorna går bättre och bättre. Men tränings- och hälsotrenden syns inte i Folkhälsoinstitutets statistik.

Sveriges största idrottsförening, Friskis & Svettis, fortsätter att växa. Förra året ökade antalet medlemmar med 2,4 procent till 552 082. Även det faktiska tränandet ökade. Antalet träningstillfällen steg med 1,5 miljoner till 16 miljoner träningspass.

De privata gymmen växer också. Den största kedjan, Sats, som hade 275 000 medlemmar i Norden 2011 ökade sin omsättning med 4 procent i fjol. Nordic Wellness, som växte 50 procent 2011, räknar med att försäljningen fortsatte att stiga med ytterligare 30 procent under förra året.

Men i Folkhälsoinstitutets färska nationella folkhälsoenkät för 2012 ligger siffrorna över befolkningens fysiska aktivitet stilla.

Två tredjedelar uppger att de rör sig med förhöjd puls minst 30 minuter om dagen, samma nivå som 2004. En tredjedel säger att de rör sig minst 60 minuter per dag, även det i nivå med 2004.

– Sett till hela befolkningen ser vi ingen statistisk skillnad i mängden daglig fysisk aktivitet, trots ökande försäljning av gymkort och att exempelvis Vasaloppet och Vätternrundan blir fulltecknade rekordsnabbt varje år, säger Matthew Richardson på Folkhälsoinstitutet.Mats Olsson, hälsostrateg och forskare på framtidsanalysföretaget Kairos Future, säger att statistiken är ett tecken på att det är ”redan frälsta” som tränar allt mer. Han tror att det riktigt breda genomslaget kommer när insikten når folk om att man kommer att tvingas till mer eget ansvar för sin hälsa och ser en risk att vården börjar prioritera ner dem som drabbats av lindragare sjukdomar på grund av dålig livsstil.

– Sådana signaler har redan börjat komma: ”Du får ingen operation förrän du slutat röka” eller ”Du måste gå ner i vikt”.