Tid är pengar

Viking Bergström
Hur skall man räkna, vad kostar en timme?
I många branscher kostar en timme 1000 tals kronor, därför att företagets ”overhead” fördelas på varje medarbetare.

I vår bransch ser man ofta kalkyler som blir lite vilseledande. Det är stor risk att man lurar sig själv om man inte håller lönekostnaderna under kontroll.

En enkel tumregel i vår bransch är att din timkostnad är årsbruttolönen genom 1000. Alltså om den anställde har 200.000 i bruttolön så kostar det företaget 200 kr/timme.

Detta är billigt i jämförelse med många andra branscher. I princip motsvarar det timlönen gånger 2.

Löneprocenten bör aldrig överstiga 35%. Numera blir det allt tydligare att just detta är förklaringen till varför branschen har så dålig lönsamhet.

Problemet är inte att vi betalar för höga löner utan snarare att vår bransch inte tar betalt för värdet och allt för många saknar den kunskap som krävs för att fylla en träningsanläggning med motiverade medlemmar!