Svårigheter är en del av spelet

Viking Bergström
Att få och behålla motivation

Lär dig att arbeta under press. Vissa saker är svårare än andra. Acceptera det faktumet och fokusera på att göra vad du måste göra, låt inte detta ge dig känslan av missnöje. Svårigheten att lyckas är ofta det som gör saker och ting värda utmaningen.

När jag känner att något kommer att bli tufft, så brukar jag bli mer motiverad av att göra det. Belöningen blir högre.