Svar från vårens och sommarens enkäter

Viking Bergström
Under våren gjorde jag några enkäter, här nedan följer en kort sammanställning av resultaten så här långt. Ganska spännande svar vi vissa frågor.

På 1:a frågan hur man hittat oss har flest kommit till bloggen via länk på hemsida, jag gissar att det är från vår hemsida och inte särskilt konstigt såhär i början.

Fråga 2 var: Har ditt företag påverkats negativt av lågkonjunkturen? 
Där svarar ingen Ja utan de flesta svarar faktiskt tydligt Nej.

Fråga 3 var Din roll i företaget (fyll gärna i flera) 
De som svarat är jämt fördelade över alla kategorier med en viss dominans av chefer

.4. Har du en budget för sommarens försäljning? 
Endast 1 svarar ja!

5. På sommaren kan man välja väg, acceptera minskningen, anpassa öppettider eller satsa på utomhusaktiviteter etc. för att växa! Hur gör du?
Det är spridda skurar, vissa satsar på sommaraktiviteter och andra trappar ner.

6. Vilken träningsform vill du själv delta i på sommaren? 
Här är svaren mycket överraskande, i stort sätt alla vill träna utomhus på sommaren och då är det gruppträning som gäller. Så då blir frågan, vad håller vi på med? Kanske dags att ta intryck av detta!

På den sista och 7:e undersökningen svarar majoriteten att de är kunder till CMS.

Jag låter alla Enkäter vara öppna tills vidare för att få ytterligare underlag men kom gärna med tips på vad jag skall fråga om.

Vad intresserar dig?