Stretching passar bäst efter träningen

Viking Bergström
Värmer du upp genom att stretcha innan du ska träna? Då ska du tänka om.

Ny forskning visar att prestationen minskar och risken för skador ökar om du stretchar före träningspasset.

Två nya studier bekräftar att det inte lönar sig att stretcha musklerna innan träning.

Den ena studien utfördes på personer som regelbundet styrketränar och visar att deltagarna kände sig tröttare om de stretchat före träningen jämfört med om de inte stretchat. Deras muskelstyrka föll i snitt med 8,3 procent om de stretchade musklerna innan träningen.Den andra studien genomfördes av forskare vid universitetet i Zagreb. De gick igenom ett hundratal tidigare studier och tittade på effekterna av stretching före träning.I denna studie såg man att idrottare som stretchade statiskt före träningen minskade styrkan i musklerna med nästan 5,5 procent. Om de höll stretchingen i mer än 90 sekunder så minskade muskelkraften ännu mer. Om stretchingen hölls i mindre än 45 sekunder så kunde en del av muskelkraften behållas bättre.

Utöver minskad muskelstyrka fann man att andra typer av träning som att hoppa högt eller springa fort också påverkades negativt. Här sjönk prestationen med cirka tre procent om de stretchade innan träningen.

Slutsatserna av studierna är att stretchade muskler är mindre starka och mer sårbara för skador. Man bör undvika statisk stretching som uppvärmning. Däremot passar statisk stretching bra efter ett träningspass som nedvarvning och ökad flexibilitet.

Som uppvärmning passar en annan form av stretching bättre, så kallad dynamisk stretching. Dynamisk stretching är uppvärmning genom hopp, sparkar eller löpning.

Exempel på dynamiska stretchövningar är höga ben sparkar och jumping jacks.

Källa: www.sund.nu