Sträva inte efter perfektion

Viking Bergström
Att få och behålla motivation

Perfektion fungerar inte. Sträva i stället efter att bli bättre, det är det som fungerar. Perfektion är en återvändsgränd, det händer ingenting extra om du någon gång kommit till den.

Om du acceptera att du kan bli bättre i stället för perfekt så ger det ett visst utrymme för tillväxt. Och det betyder att du har en anledning att göra mer. Och det är vad vi vanligtvis kallar motivation, eller hur?