Stora misstag i vår bransch 7

Viking Bergström
Det finns vissa saker som ingen tjänar på, som skadar alla. Jag är ganska säker på att ingen medvetet skulle göra dessa misstag, trots det görs de dagligen i vår bransch!

Företagsrabatter
Vilken annan bransch ger företag lägre pris än de pris som privatmarknaden betalar? Handen på hjärtat, det finns i stället några riktigt bra skäl att debitera ett högre pris!

Först och främst därför att det är ett större arbete att leverera träning till företagsmarknaden i förhållande till privatmarknaden. Ibland är det också en större administration. Dessutom är detta ett avtal som i normalfallet delas mellan 2 betalar, företaget och den anställde, så det upplevs förstås som mycket billigare för den anställde. För företaget är det en mycket liten kostnad i förhållande till det positiva effekter som det ger.

Den egentliga anledningen till företagsrabatter är sannolikt att de flesta inte paketerat sin företagslösning på ett sådant sätt att man kan förklara pris och innehåll. I stället har köparen förklarat varför det borde finns mängdrabatt och plötsligt står vi där med ännu ett specialavtal i den där pärmen som brukar finnas i receptionen…

Om vi långsiktigt skall lyckas och ha förtroende så måste vi leverera lösningar som arbetsgivaren vinner på, det kan vara lägre sjukskrivning som ett exempel. Ingen arbetsgivare köper rabatter, eller hur?  

Men detta kräver förstås en strategi och att vi har resurser att möte dessa behov, därför kan vi inte börja med att pruta! Du kan hjälpa företaget, du kanske kan aktiverar en passiv medarbetare med övervikt eller ryggproblem, du kanske höjer konditionen på gruppen så att alla får en bättre energi etc. Detta har ett stort värde för företaget.

Konsten är att skriva avtal som alla vinner på och då är det resultatet och avtalsmodellen, inte priset som avgör.