Stora misstag i vår bransch 5

Viking Bergström
Det finns vissa saker som ingen tjänar på, som skadar alla. Jag är ganska säker på att ingen medvetet skulle göra dessa misstag, trots det görs de dagligen i vår bransch!

Frysningar
Idag tillåter de flesta frysning trots att nästa ingen annan bransch gör detta, jag kan inte frysa mitt medlemskap i golfklubben när jag blir sjuk. Men eftersom vår bransch saknat kunskaper som andra branscher har så har vi förhandlat bort oss själva.

Visst kan man ta bort frysningen men det kräver mod och argument. Därför accepterar de flesta frysning för speciella skäl som specificeras på baksidan av avtalet.

Jag kan tycka att detta är okay om priset är anpassat vilket då medför att man antingen inför en frysförsäkring eller debiterar så mycket att man täcker upp för detta. Men varför inte erbjuda ett månadspris på 1000 kr för den som inte vill bestämma sig, för den som önskar frysning, för den som vill ha special dealer och sedan har vi alla de som kan tänka sig att betala en avgift varje månad för att ha tillgång till vår anläggning.

Medlemmar som vet att de tränar mycket i vissa perioder och mindre i andra perioder, att de blir sjuka ibland osv. Dvs, vanliga människor som vill ha ett lägre pris och alltid en möjlighet att delta i vår gemenskap, kanske till halva priset, alltså 500 kronor! Om vi bara förklara detta så kommer ingen vilja ha några kortsiktiga lösningar, men då måste ju hela branschen säga sanningen att vi alla tjänar på att ha långsiktiga kunder som lyckas med sin träning!

Den som vill frysa på sommaren måste förstå att vi har samma kostnader för hyror etc. oavsett årstid, det är du som måste förklara detta för din kund på samma sätt som elbolaget måste förklara varför den största delen av elräkningen är fast (även sommartid) när du inte förbrukar så mycket el.

Elproducenten har precis som vi i huvudsak fasta kostnader som inte förändras av årstider.

Den som inte vill vara med i detta skall betala minst 100% mera än din medlem.