Stora misstag i vår bransch 3

Viking Bergström
Det finns vissa saker som ingen tjänar på, som skadar alla. Jag är ganska säker på att ingen medvetet skulle göra dessa misstag, trots det görs de dagligen i vår bransch!

Slopa bindningstiden
Kanske det misstag som är svårast att förklara för i ”Club Utopia” skulle detta fungera eftersom en Club som behandlar varje medlem korrekt och lyckas med allt kommer inte att behöva 1 år för att bevisa detta. Medlemmar stannar utan bindningstid och de som vill binda sina medlemmar i 2, 3 och 5 år vill ofta detta för att säkerställa inkomster som man inte tror att man kan få på annat sätt, man tror inte på sin egen kundvård. Så ni som känner mig vet att jag drömmer om en club där vi kan slopa bindningstiden, trots detta finns det ingen som långsiktigt lyckats med detta, ingen i hela världen!
(som jag känner till ska jag kanske tillägga).

Det beror på att den som bli medlem i genomsnitt behöver ganska lång period av stimulans/motivation för att komma i gång med regelbunden och långsiktig träning. En viktig motivationsfaktor är då risken att betala för något som man inte utnyttjar. Vi vet alla att  det är mycket mera sannolikt att den som binder sig lyckas, än den som köper kortsiktiga lösningar. Så kontentan av detta resonemang tvingar alltså vår bransch att kräva ett ömsesidigt ansvarstagande, vår kund binder sig och vi lovar att leverera.

Modellen uppfanns i slutet av 60 talet och ingen har hittills lyckats bygga en modell med mera vinn/vinn än denna, därför skall vi inte sälja kortsiktiga lösningar! Därför skall vi inte slopa bindningstiden! Men med de sagt vill jag samtidigt varna för längre avtal, alltså 2 år etc. Speciellt om syftet är att skydda sig mot att kunden slutar, det är ett bra sätt att förstöra varumärket.

Det riktigt galna är när man lämnar rabatt till den som binder sig längre än 12 månader för hur förklarar du sedan att nu är den bundna tiden slut så nu får du betala samma pris som övriga, kanske var det därför så många fick behålla sitt gamla pris (misstag 2), ett fel leder till ett annat…