Stora misstag i vår bransch 2

Viking Bergström
Det finns vissa saker som ingen tjänar på, som skadar alla. Jag är ganska säker på att ingen medvetet skulle göra dessa misstag, trots det görs de dagligen i vår bransch!

Fast pris resten av livet
När jag började träna 1969 så kostade det 15 kr/ år att vara medlem på Västerås Atletklubb, jag blev ganska snart kassör i föreningen och höjde årsavgiften till 25 kronor, många av de äldre gubbarna var synligt irriterade men eftersom vi nu hade råd att investera i mera vikter så lät de mig hållas. När jag startade mitt första privat gym tog jag 1000kr/år och de flesta tyckte att det var hutlöst. Jag undra vad som skulle hänt om jag vi något av dessa tillfällen klämt till med ”prisgaranti livet ut” Det som erbjuder detta bygger det på att medlemmar väljer att betala (utan avbrott) för att få behålla det låga priset, det fattar alla, men vad säger detta? För mig innebär det att man inte tror på att medlemmar tränar regelbundet och långsiktigt, att man försöker tjäna pengar på människor som misslyckas och man utnyttjar den som inte förstår. För mig strider detta mot affärsetiska regler! Dessutom blir det svårt att sälja bolaget eftersom löftet till gamla medlemmar sänker det fiktiva värdet allt mera. Alla förstå att när detta gått för långt måsta alt brytas genom en likvidation/konkurs eller någon juridisk fint som ingen kommer uppskatta. Hela branschen skadas av ogenomtänkta och kortsiktiga affärsupplägg och detta är ett av de grövre. Visa mig den etablerade bransch där detta har fungerat.

Att försvara ett evigt pris mot medlemmar är inte så svårt, man kan säga att det är upp till varje medlem att ansluta sig och ju tidigare man kommer in ju bättre, visst men… vi säljer en tjänst och vi har kostnader som ökar för varje år, så som löner, hyror, avskrivningar på maskiner och marknadsföring.

Tids nog är det de nya medlemmarna så betalar de äldsta medlemmarnas rätt att behålla sig ingångspris för detta är bara matematik, så därför kommer inte nya medlemmar acceptera priser som väsentligt skiljer sig från gamla medlemmars pris. Det innebär att ingen på sikt vet vad värdet av medlemskapet är.

Om du har denna typ av avtal så stryk omedelbart detta från din avtalstext och justera priset varje år, kanske genom att följa KPI eller någon annan modell, ingen ifrågasätter att även du har högre kostnader.