Ställ din doktor mot väggen!

Viking Bergström
Det här är en uppmaning till alla som jobbar i vår bransch! Skicka gärna vidare detta så att vi får effekt.

Nästa gång du går till din doktor, lyssna på de frågor du får, innan doktorn ger dig en diagnos. Om din doktor inte frågar dig ifall du är fysiskt aktiv så uppmanar jag dig att fråga varför.

Hur kommer det sig att dagens läkare inte ställer den frågan trots att det är den enskilt viktigaste åtgärd vi kan vidta för att bota och begränsa sjukdomars utveckling. Hur kommer det sig att doktorer ordinerar alla typer av mediciner utom den som har störst effekt!

Om inte vi som bransch börjar ”lobba” för en ny inställning så tar det längre tid för denna kår att förändras.

Så hjälp oss att förändra läkarkårens inställning till fysisk aktivitet, börja ifrågasätta nu!