Spenatens gåta löst – därför gör den oss starka

Viking Bergström
Nitrat, som förekommer naturligt i till exempel spenat, har en kraftigt positiv effekt på muskelstyrka.

Nu har forskare vid Karolinska Institutet lyckats förklara vad det beror på, genom att identifiera två relevanta proteiner som ökar i musklerna efter intag av nitrat. I studien fick möss nitrat via sitt dricksvatten, något som fick dem att uppvisa en kraftigt ökad muskelstyrka – och detta redan vid doser som går att få i sig genom vanlig kost.

I studien delades mössen in i två grupper: hälften fick nitrat i sitt dricksvatten under sju dagar och resten ingick i en kontrollgrupp. Nitrat är ett ämne som finns naturligt i framför allt spenat och rödbetor, men även i många andra gröna bladgrönsaker, som sallad och mangold. Den mängd nitrat mössen fick motsvarar ungefär vad en människa skulle få i sig genom att äta 200 till 300 gram färsk spenat eller tre till fyra rödbetor om dagen.

Efter en vecka undersökte forskarna olika muskler på mössens ben och fötter. Det visade sig då att de möss som fått nitrat genomgående hade dramatiskt starkare muskler. De största effekterna sågs i extensor digitorum longus, som sitter på underbenets framsida och flexor digitorum brevis, som hör hemma i foten.Forskarna gick vidare i sina undersökningar och upptäckte då att de möss som fått nitrat hade en större förekomst av två olika proteiner inuti sina muskler, något som antas förklara den ökade muskelstyrkan.

Dessa proteiner kallas CASQ1 and DHPR och de har att göra med homeostasen av kalcium, ett grundämne som har stor betydelse för muskelcellernas kontraktion.