Små mängder motion hjälper unga överviktiga

Viking Bergström
Ger en buffert med självkänsla 

Övervikt är ofta förknippat med en rad negativa hälsoeffekter – från diabetes och kronisk trötthet till problem med hjärt- och kärlsjukdomar. Det finns också en ökad risk att unga som lider av övervikt mår sämre psykiskt om de känner sig missnöjda med sin kropp. Det kan till exempel ge sämre självkänsla och en känsla av utanförskap.Idag publiceras en studie som visar att även små mängder motion kan påverka de här negativa erfarenheterna som överviktiga tonåringar får tampas med.

– Det första jag säger till tonåringar och deras föräldrar som kämpar med övervikt är att de ska kasta ut vågen. De här ungdomarna möter tillräckligt stora utmaningar ändå – som mobbning och grupptryck till exempel.

Vår forskning visar att även en liten mängd motion gör att ungdomar mår bättre mentalt, säger psykologen Gary Goldfield på Children´s Hospital of Eastern Ontario.

Mådde psykiskt bättreI forskarnas undersökning fick trettio ungdomar, mellan 12 och 17 år, motionera på träningscykel med litet motstånd två gånger i veckan under tio veckor. Sen svarade deltagarna på frågor om hur de tyckte att träningen påverkade dem. Kände de till exempel att det påverkade deras skolgång, sociala kompetens, atletiska förmåga, kroppsbild eller självkänsla?

Ungdomarnas svar visade att de själva tyckte att deras skolarbete, sociala kompetens, deras egen kroppsbild och självkänsla hade förbättrats sedan de började motionera.

Läs hela artikeln på SVT Nyheter